— Maktovertakelsen vil heller ikke bety stort for innbyggerne i landet. Noen særlige effekter på økonomien og dagliglivet for thailendere flest vil ikke kuppet få, sier forsker Hugo Stokke ved Chr. Michelsens Institutt (CMI). Han følger utviklingen i Thailand og nabolandene tett, og har tidligere arbeidet for den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO i Bangkok.

Stokke mener tirsdagens maktovertagelse har mange likhetstrekk med kuppet for femten år siden, som han selv fulgte på nært hold i Bangkok.

«Smertefritt»

— Også denne gang har militærkuppet gått stille, kontrollert og smertefritt for seg. Folk flest er tvisynt og vil se utviklingen an. Hittil synes det ikke å være noen storstilt folkelig fordømmelse av maktskiftet. Mange beklager nok dette anslaget mot demokratiet, men samtidig var den avsatte statsministeren Thaksin Shinawatra en svært kontroversiell skikkelse. I den urbane middelklassen ble han oppfattet som en regjeringsleder med autokratisk lederstil og en lite lyttende ledertype. Han var langt mer populær på landsbygden enn i byene, sier Hugo Stokke.

Han sammenlikner Thaksin med Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi.

— De to har mye til felles, både når det gjelder bakgrunn som sjefer for forretningsimperier og lederstil. De var begge omgitt av store skandaler, men på samme tid også populære i store deler av befolkningen, sier Stokke.

Kupp-parallell

Kuppmakerne sa i går de vil utnevne en ny statsminister og gi fra seg makten innen to uker. Nyvalg blir det neppe før om ett år. Også her er parallellen til 1991-kuppet slående, påpeker Stokke. Den gang ga hæren en seniordiplomat oppdraget med å lede et forretningsministerium.

Nå skal sentralbanksjefen, også han uten politisk bakgrunn, lede Thailand frem til neste demokratiske valg.

Selv om kursen på landets valuta stupte i timene etter kuppet tirsdag, forventer ikke Hugo Stokke økonomisk kollaps i Thailand etter de militæres siste inntogsmarsj.

— Jeg har ingen tro på dramatiske endringer, og utenlandske investorer vil nok forholde seg greit til et nytt forretningsministerium utpekt av de militære. Det var heller ikke økonomiske faktorer som fikk de militære til å innta regjeringskontorene.

Overrasket

— Er du forbauset over at Thailands generaler ennå ikke hatt lagt vekk tradisjonen med å avsette demokratiske valgte regjeringer?

— Jeg trodde faktisk at Thailand hadde et mer modent demokrati nå, ikke minst fordi hæren holdt fingrene av fatet både under Asia-krisen i 1997 og tsunamien for snart to år siden. At de nå dukker opp igjen ved makten, understreker de militæres eget selvbilde. De forsvarer i egne øyne Thailands nasjonale enhet, kongedømmet og tradisjonelle verdier, sier Stokke.