Det er snakk om enkle atomvåpen som likevel er sterke nok til å gjøre stor skade, sier Mærli til NRK.

— Det er veldig viktig å hindre terrorister i å få tilgang til uran eller plutonium. Det er den eneste barrieren som står mellom oss og kjernefysisk terrorisme, sier han

— I Russland alene finnes det mer enn 1.500 tonn av anriket uran og plutonium, og under halvparten av dette er sikret, sier Mærli.

Han etterlyser større internasjonal innsats for å sikre disse lagrene.