— På grunn av vår - og, for å være ærlig, våre alliertes - manglende evne til å sende nok soldater til Afghanistan, ser det ut til at det er Taliban som opplever framgang nå, sa Gates mandag.

Forsvarsministeren understreket at han til tross for den vanskelige situasjonen ikke ser det som et alternativ for USA å trekke seg ut av landet.

Uenige Det pågår for tiden en diskusjon innad i den amerikanske regjeringen om hvorvidt det er riktig å sende 40.000 nye soldater til Afghanistan, eller om militæroperasjonen heller bør begrenses til å bekjempe al-Qaida. Det siste forslaget støttes av visepresident Joe Biden. USA og NATOs øverstkommanderende i landet, Stanley McChrystal, mener på sin side at det er nødvendig med flere soldater.

— Jeg tror beslutningen som presidenten tar med hensyn til den neste fasen i Afghanistan-operasjonen, vil være en av de viktigste i hans regjeringstid, framholdt Gates i et intervju med CNN mandag.

Et Taliban-angrep i helgen som kostet åtte amerikanske soldater livet, har bidratt til å øke temperaturen i Afghanistan-debatten. McChrystal har gått offentlig ut og bedt om flere soldater, og fått kritikk for å dele sine synspunkter med allmennheten.

Sovjets skjebne Robert Gates mener al-Qaida-nettverket vil bli kraftig styrket dersom deres geriljakrigere og allierte seirer i Afghanistan. I CNN-intervjuet trakk han paralleller til de smertelige erfaringene Sovjetunionen gjorde seg på 1980-tallet i møte med islamistiske opprørere - kjent under navnet mujahedin - i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan.

— Dette er stedet hvor mujahedin beseiret den andre supermakten, advarte den tidligere CIA-sjefen Gates.

Han forklarte at al-Qaidas ledere nå tror de har muligheten til å nedkjempe nok en supermakt, og at det vil styrke dem kraftig hvis de klarer å jage USA og NATO ut av Afghanistan.

Krysspress President Barack Obama har så langt ikke bestemt seg for om han skal satse på flere eller færre soldater i Afghanistan. Tirsdag skal han diskutere dilemmaene USA står overfor i landet med ledere i Kongressen.

Enkelte demokrater er svært lite begeistret for forslaget om å trappe opp den upopulære krigen. Men Obama møter også press fra republikanske «hauker» som forlanger at han raskt må imøtekomme general McChrystals bønn om 40.000 nye soldater.