Byen ligger langs en viktig forsyningsrute for Taliban-regimet.

Styrken under Ismail Khan, tidligere guvernør i Herat vest i Afghanistan, kontrollerer et område i nordvest og forsøker å ta tilbake kontrollen med Khans tidligere territorium. Khans geriljahær inngår i Nordalliansen, opposisjonen som besitter under 10 prosent av landet.

— Det meste av kampene skjer rundt Qala Nau, vi har omringet byen. Vi står 2 kilometer utenfor byen, og vi forhandler med ledere for Taliban for om mulig å ta byen uten at det flyter blod, sa talsmann Seyyed Nasir Ahmad Alavi på satellittelefon fra distriktet søndag.

Qala Nau ligger 15 mils vei fra Herat langs hovedforsyningsruten fra Taliban i Herat vest til Taliban-styrkene som kjemper mot Nordalliansen rundt den strategiske byen Mazar-i-Sharif.

Khans gruppe hevder den har rykket betydelig fram etter at de amerikanske angrepene begynte. Gruppen har tatt en annen strategisk småby, Chaghcharan, på hovedveien mellom Herat og Kabul, før framrykkingen fortsatte mot Qala Nau.

(NTB)