ERLING VESTER JACOBSEN Beijing

Det avgjørende er at det skapes en allianse mellom de afghanske nasjonalistene og omverdenen for å utradere Osama bin Laden, symbolet på terrorismens ondskap, mener han.

«Man må bruke terroristenes metoder for å bekjempe terrorister. Man må bruke fanatikernes metoder for å bekjempe fanatikere.»

Ordene kommer fra den høflige og stillferdige indiske buddhist og professor i geopolitikk ved Manipal Academy, Madhav Nalapat.

Kjenner Taliban

Nalapats spesialitet er Indias forhold til nabolandene, og han kjenner Taliban fra flere besøk i Afghanistan.

«Jeg har aldri møtt Osama bin Laden, men flere av hans nærmeste medarbeidere.»

«Han er for alle fundamentalistiske muslimer symbolet på terrorangrepene på USA 11. september. Derfor er det ham, ham alene, som må rammes. Det er symbolet på ondskapen som må fjernes, så afghanerne og andre muslimer kan se hvordan Taliban-lederne i virkeligheten er,» sier professor Nalapat i et møte med en gruppe journalister i Beijing. Han er i Beijing for å drøfte forholdet mellom de to store nabolandene India og Kina

Kan bli katastrofe

Madhav Nalapat mener at et massivt angrep på Taliban, uten forståelse for Taliban-hærens struktur, kan bli en katastrofe for verden.

«Både afghanerne og restene av verden må forstå at Taliban reelt er en slavehær ledet av forsmådde rikmenn fra Saudi-Arabia som har slått seg ned i Afghanistan fordi de ikke lenger nyter den saudiske kongefamiliens gunst. De har penger så de kan bygge Taliban-hæren.»

Overbevis pashtunerne

«Det er av avgjørende betydning at de sterke afghanske elementene i Taliban-styrkene, særlig pashtunerne, blir overbevist om at Talibans ledelse ikke er i Afghanistan for afghanernes skyld, men for sin egen skyld. Pashtunerne må vinnes for verdens kamp mot Osama bin Laden, hvis kampen mot Talibans ledelse skal vinnes,» mener professor Nalapat.

— Dressmenn bak bin Laden

Han tror ikke at Osama bin Laden er den øverste bakmann bak terrorangrepene mot USA 11. september: «Det er folk i stripete dresser som går rundt i New York, Chicago, Delhi og andre av verdens storbyer, mennesker som likner oss, som er de egentlige makthaverne bak Osama bin Laden.»

«Men han er som ankermannen på tv-stasjonen, som Larry King på CNN. Han er symbolet. Og det er symbolene som skaper tilhengerne. Derfor må symbolene bort,» mener den ellers så stillferdige indiske professoren.

Han er overbevist om at flesteparten av alle muslimer er fredelige og moderate mennesker, og at hvis det lykkes å fjerne de fremtredende lederne blant de fundamentalistiske muslimene, kan det skapes en balanse mellom islam og verdens øvrige religioner: «Dere glemmer at irakerne er svært moderate mennesker, som bare er ledet av en av verdens største tyranner. Det irakiske folk er fredelig. Irakerne er bare presset over på feil side. Det samme må ikke skje i Afghanistan.»

Kamp mot fundamentalistene

«Hvis saken blir håndtert riktig, kan de afghanske nasjonalistene bli hele verdens allierte i kampen mot de vanvittige saudiarabiske fundamentalistene, som nå sitter på makten i Afghanistan. Men både vi utenfor Afghanistan og afghanerne selv må komme til en forståelse av at Taliban-ledelsen er et fremmedelement i Afghanistan, som må bort.»

Madhav Nalapat, som også er fredsforsker for UNESCO, uttrykker dyp skepsis overfor den amerikanske utenrigsminister Colin Powells politikk i den aktuelle situasjonen:

«Colin Powell oppfører seg som en halvhjertet byråkrat som heller vil ha en ny Vietnamkrig enn en egentlig seier over terrorismens røtter. Men situasjonen er alt for alvorlig til å overlate avgjørelsen til byråkrater,» sier den indiske professoren.

Endret verdensbildet

Han sier at det globale verdensbildet ble endret 11. september - og at mange ennå har vanskelig for å fatte det, og snu det til noe positivt:

«Men nå er vi alle blitt partnere i kampen mot terrorismen. Vi ser at alle de gamle kassene med allianser åpnes. At Russland støtter USA, at fredsforhandlingene i Midtøsten kommer i gang igjen, at USA knytter tettere bånd til Pakistan og India - og at Kina erklærer seg klar til å spille en aktiv rolle i kampen mot den internasjonale terrorismen.»

«Men man skal også huske at i denne situasjonen må folk ikke bedømmes ut fra deres ord, men ut fra deres handlinger. Og hvis det ikke blir grepet radikalt inn nå, så Osama bin Laden fjernes som symbol for fundamentalistiske muslimer over hele verden, kan vi imøtese en kaotisk verden før det er gått fem år.»

(Jyllands-Posten/Bergens Tidende)