Ifølgje Al Jazeera reiste delegasjonen til Oslo frå Doha i Qatar for å «sleppe unna iherdige diplomatiske framstøyt» frå fleire utolmodige vestlege land, og «for å sjå snøen».

Taliban-representantar har i mange månader vore på plass i Doha. Målet har vore å etablere ein kanal for forhandlingar om maktdelinga i Afghanistan når dei vestlege styrkane er ute til neste år. Arbeidet har tilsynelatande gått trått.

Norsk UD ville tysdag ettermiddag ikkje svare på om opplysingane stemmer.

— Vi ønskjer ikkje å kommentere Noregs eventuelle rolle i freds- og forsoningsprosessar, seier underdirektør Frode Overland Andersen i UD. Al Jazeera skriv at to ikkje-namngitte personar som er tett på Taliban i Doha har stadfesta historia.

Skulle få justisministerposten

Al Jazeera oppgir at det skal ha vore ca. eit dusin Taliban-menn i følgjet som reiste til Oslo. Der skal dei norske vertane ha formidla eit oppsiktsvekkjande tilbud frå president Hamid Karzai:

«Karzai sendte ei melding til nordmennene om at Taliban kunne få posten som justisminister og posten som høgsterettsjustitiarius», opplyser ei kjelde til Al Jazeera. Kanalen skriv ikkje kva svar Taliban ga på tilbudet, men ingen formell, open fredsprosess er så langt etablert.

Norske diplomatar har vore sterkt involvert i å etablere eit regionalt samarbeid mellom Afghanistan og nabolanda, gjennom den såkalla Istanbul-prosessen.

I 2011 greidde nordmennene for første gong å samle både USA, Pakistan, Iran og India rundt same bord for å drøfte Afghanistans framtid. I september 2011 fann det første formelle møtet stad i Oslo. At Noreg også har hatt ei rolle i fredsdiplomatiet med Taliban, har derimot ikkje vore kjent.

Sterkt press på fredsavtale

Presset for å få til ein fredsavtale i Afghanistan er stort. Neste år trekkjer ISAFs kampstyrkar seg ut av landet. Samtidig skal det haldast val på ny president.

Hamid Karzai stiller ikkje til attval, og det er heilt uvisst kven som ligg best an til å ta over.

Skrekkscenarioet er at dei vestlege styrkane etterlater seg eit maktvakuum som sender landet ut i ein fullskala borgarkrig, slik det skjedde då Sovjetunionen trekte seg ut av landet i 1989.

Taliban har så langt ikkje vore villige til å leggje ned våpna.

Al Jazeera skriv ikkje når Taliban-besøket i Oslo skal ha funne stad. President Hamid Karzai besøkte Oslo tidlegare denne månaden, for å signere ein langsiktig strategisk avtale med Noreg.