Leder av Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, EUs president Herman Van Rompuy, og EU-kommisjonenes president José Manuel Barroso talte i dag under Nobels fredsprisutdelingen i Oslo rådhus. Alle tre får ros for sine taler, skriver Aftenposten.no.

— Det er de fornuftige hoder som snakker til de frosne hjerter: Jeg hører en varm argumentasjon for et Europa som er kaldt, som trenger denne tildelingen som en oppmuntring for å gå videre og gjøre det som man ikke får applaus for, men som er helt nødvendig. Det er tre revisorer som retter tre pekefingre til verden, sier retorikkekspert og lektor ved Markedshøyskolen, Kjell Terje Ringdal.

- De vil ikke høre

Han mener de tre talerne argumenterer godt for fred og europeisk samarbeid, og at Jagland gir en god begrunnelser for tildelingen.

— Det burde demonstrantene mot prisen ta til seg mener Ringdal:

— I et norsk perspektiv vil jeg si at de 700 som gikk i demonstasjonstog mot prisutdeling til EU søndag kveld burde få et tre ukers tvangsopphold hvor de måtte høre igjennom disse talene om igjen og om igjen helt til de kunne dem utenat, sier Ringdal.

— Takke meg til Jagland fremfor noen reaksjonære demonstranter, sier Ringdal.

Ringdal tror Jagland bevisst har henvendt seg til et norsk publikum i talen:

— Jeg tror et og et halvt øye er rettet mot norske holdningene og norsk politikk. Han forsøker med sin tale varme opp den politiske tundraen, men klarer det ikke. Det skapes ikke stor begeistring og mye følelser, men jeg synes han redegjør godt. De 700 som gikk i tog i går slukker ikke protestfaklene av denne talen, dessverre. De har skinnluene på, ikke bare fordi det er kaldt, men fordi de ikke vil høre, sier Ringdal.

Imponert over Rompuy

I motsetning til tidligere prisutdelinger, hvor et enkeltmenneske hylles for sin humanitære innstats, går prisen til en institusjon. Dette påvirker retorikken i talene, mener Ringdal.

— Det er rasjonelle taler til en politisk tundra. Dette er et argument for hvorfor prisen er fortjent. Tildeling er til det rasjonelle, politiske og prinsipielle menneske. Det er ikke den samme varmen som når det går til ett menneske.

Ringdal tror Rompuy og Barroso har hatt en arbeidsfordeling seg i mellom hvor førstnevnte talte om følelser, mens sistnevnte talte politikk. Ringdal synes Rompuys tale var den beste.

— Jeg synes Rompuy tar meg med sin tale. Det er første gang jeg opplever denne forsiktige grå herren snakke så varmt og velformulert. Det er en fantastisk god tale fordi han veksler mellom prinsipper, personer, historier og overordnede perspektiv, sier Ringdal.

Professor i statsvitenskap og Europa-ekspert Erik Oddvar Eriksen synes talene til Van Rompuy og Barrosos var gode, men at noe manglet:

— De var veldig opptatt av demokratiet og at det er viktig at landene skal være demokratiske. Men en kunne ha ventet litt større refleksjon rundt at EU selv ikke er så demokratisk. EU-parlamentet har ikke så mye makt og de har liten oppslutning, for eksempel, sier Eriksen.

Jaglands engelsk får stryk - tale får ros

Jagland, som under de siste år tildelinger har blitt mer lagt merke til for sin engelskuttalelse enn sine retoriske poenger, fikk også i dag gjennomgå på sosiale medier. Frank Aarebrot kaller engelsken hans forferdelig.

— Selv om talen var bra, snakker han ikke korrekt engelsk, verken på uttalen eller grammatikalsk. Han bruker også norvagismer, og det blir pinlig å høre på.

Uttale til tross - Ringdal synes Jagland leverte godt.

— Jeg synes han gir et godt, rasjonelt forsvarsskrift om ideen om EU. Han henvender seg til det rasjonelle og politiske – hjertet er i mindre grad et virkemiddel i talen. Han gir en god begrunnelser for tildeling, men ingen gråter av dette.

Ringdal bet seg merke i flere ordbilder i Jaglands tale slik som at man ikke skal «demontere euro-institusjoner», «Europas nabolag», «Frihet koster» og at «ingenting blir til uten mennesker, men ingenting varig uten institusjoner».

Også professor Eriksen gir Jagland ros:

— Det var en lidenskapelig og engasjert tale. Det var mye patos og krydret med gode eksempler, sier Eriksen.

Savnet romfolket

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, trekker frem Barrosos tale som mest interessant:

— Han snakket mye om nåtid og fremtid. Han refset indirekte FN når han snakket såpass eksplisitt om Syria som han gjorde.

Barrosos viste også til Jean Monnet og hans ord om at Det europeiske fellesskapet bare er en etappe mot organiseringen av morgendagens verden.

— Det er interessant, og noe de radikale EU-motstanderne kan merke seg. De sier at Norge må samarbeide utover Europa, og nå sier EU det samme. Man ser for seg en verdensorden basert på prinsipper som ligger til grunn for EU.

Aarebrot viser til at alle tre talerne snakket om EUs problemer som blant annet nasjonalistiske krefter som truet Europa.

— Men det som kanskje skuffet meg var at ingen tok opp romfolkets stilling. Likeledes kunne de høyreekstreme kreftene i Ungarns politikk og det greske nynazist-partiet vært nevnt. De kunne konfrontert de kreftene, men de ville vel ikke være for konkrete, og var nok redde for at enkelte land kunne bli fornærmet.

Historisk bevis

Under Jaglands tale rettet han en takk til Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Francoisc Hollande – han mente at deres nærvær var symbolsk.

— Forsoning mellom Tyskland og Frankrike er antagelig det mest dramatiske eksemplet vi kjenner fra historien på at krig og konflikt raskt kan snus til fred og samarbeid, sa Jagland.

Merkel og Hollande satt på første rad, reiste seg opp, tok hverandre i hendene og mottok applaus. Merkel virket rørt da Jagland adresserte henne og Hollande.

Ringdal synes dette var dagens største øyeblikk:

— Det ble det historiske beviset for at ideen om unionen har kommet videre på tross av problemene, sier Kjell Terje Ringdal.