Det stilles stadig større krav til irske foreldre som allerede sliter med å betale for barnas skolegang. En skole i Cork ber elvene ha med sitt eget dopapir på skolen.

Irsk økonomi er hardt rammet av den internasjonale finanskrisen, og skolen vil spare penger.

– Brevet ble sendt ut i håp om å få balanse i regnskapet, men det er ikke ment som et krav til foreldrene, sier Catherine O’Neill, rektor ved St. Johns Girls National School.

Flere foreldre har i undersøkelser svart at de sliter med å betale for barnas skolegang. Det skal blant annet kjøpes inn bøker og uniformer. Men ifølge O’Neill er foreldrene positive til å betale for dopapiret.

– Jeg har vært på en liten og rask tur rundt om i klasserommene i dag, og jeg vil si at omtrent halvparten av elevene hadde med seg toalettpapir, sier rektoren.