Et plutselig terroranslag mot norske olje— og gassinstallasjoner kunne ikke vært avverget. Nå krever eks-topper i Forsvaret bedre radarovervåking av norsk sokkel.

— For å si det slik: Norske olje- og gassinstallasjoner er veldig utsatt. Det ville ikke vært mulig for oss å stanse et angrep ála det vi har vært vitne til i USA, sier Ove Sten Olsen, nylig avgått sjef for Sjøforsvarsdistrikt Vest.

— Ikke når det kommer plutselig, og rett fra det blå, sier han.

Mangler total radaroversikt

Han mener Olje- og gassnasjonen Norge på flere områder er mangelfullt utstyrt, dersom det i dag skulle oppstå en krisesituasjon i havområdene utenfor Vestlandet.

Radarovervåkingen utenfor vestlandskysten er mangelfull.

— Det finnes ingen sentral som har oversikt over det samlede radarbildet utenfor Sør-Norge. Data fra plattformene, kystradarer, fly og satellitter blir ikke koordinert. Ingen har oversikten, sier Sten Olsen.

I en krisesituasjon, hvor politiet ber om militær inngripen, kunne det blitt katastrofalt.

— Det er foreslått å opprette et maritimt overvåkingssenter. Men arbeidet står stille. Man blir ikke enige om hvem som skal drive det. Det er foreslått å gi det til Kystverket eller Hovedredningssentralen. Dette ville være direkte ødeleggende for Forsvarets evne til å løse for eksempel en terrorsituasjon, sier Olsen.

Hjelpeløse mot "terrorfly"

Han legger til at innen Norge får nye MTB-er i Skjold-klassen, vil det ta flere timer å nå oljefeltene med dagens MTB-er.

Flere avtrådte forsvarstopper etterlyser bedre overvåking av havområdene der Norge driver olje- og gassproduksjon.

— Antall offshoreinstallasjoner har økt. Muligheten for å slå til er blitt større. Vi kan aldri beskytte oss mot et fly som plutselig vil krasje i en oljeplattform. Nei, det kan du bare glemme, det vil bli for dyrt. Men et godt hjelpemiddel ville være bedre kontroll, sier pensjonert generalløytnant, Per Bøthun.

Den tidligere sjefen ved Forsvarskommando Nord-Norge etterlyser bedre radardekning.

— Koordineringen bør også bli bedre. Altfor mange instanser deltar i overvåkingen av kysten, sier Bøthun.

Stor hull i kystradar-bilde

Bjørnar Kibsgaard, tidligere leder for Forsvarskommando Sør-Norge, mener USA-terroren viser at Norge står overfor en potensiell trussel.

— I Sør-Norge har vi ingen kystradarkjede nord for Bergen. Det er et hull mellom Bergen og Træna i nord, sier Kibsgaard, som også etterlyser en sentral som produserer ett radarbilde av norske farvann.

Kibsgaard bidro med kunnskap fra oljeindustrien til innstillingen fra det såkalte Sårbarhetsutvalget.

— Det er også en svakhet at det ikke er påbudt med sikkerhetskontroll under ansettelser i offshoresektoren, sier han.

Han sier en høyere terskel for tilgang til graderte opplysninger er aktualisert etter terroren i USA.

UTSATT: Gullfaks og de andre olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen er svært sårbare overfor plutselige terroranslag.
ARKIVFOTO