— Teorien vår om at det enormt kraftige vifteanlegget på bildekket bevisst har vært brukt for å øke brannen, blir veldig styrket. Her får vi bevist at det går an å styre brannforløpet, noe politiet hardnakket hevder er en umulighet, sier bergenseren Terje Bergsvåg, som har engasjert seg i arbeidet etter brannen.

SINTEF, Aanderaa Instruments og Skansen Consult har vært delaktig i forsøkene, som har foregått på «Scandinavian Star» sitt søsterskip.

Bergsvåg mener at amerikanske aktører kynisk har satt fyr på båten for å få utbetalt store forsikringssummer.

— Vi har ni navngitte sabotører, som har vært om bord på totalt 12 båter som enten har brent eller sunket på dypt vann. Brannene på disse skipene har utviklet seg ganske identisk, sier Bergsvåg.

Han mener at forsøkene klart beviser hva som skjedde.

— Lufttrykket under forsøkene var så stort at det blåste både opp og ned trapper.

Ståle Eilertsen, brann- og sikkerhetsrådgiver i Skansen Consult, har vært med på forsøkene.

— Vi gjorde forsøk med ventilasjonsanlegget for å se om dette kan ha vært brukt til å øke brannens omfang. Vi testet om vi fikk den effekten, og det gikk et voldsomt sug gjennom hele båten - vi målte full storm i den ene døren. Det viser at hvis ventilasjons har stått på fullt, har det bidratt til at brannen utviklet seg så fort

Eilertsen understreker at han ikke ønsker å ta stilling til om ventilasjonsanlegget virkelig er blitt brukt for å øke brannen, men slår fast at det kan godt ha skjedd.