Både Heffermehl og Garbo har i flere tiår vært ivrige og aktive i fredsarbeidet. De anerkjenner fullt ut den innsatsen FNs klimapanel har gjort, men den har ingenting med Nobels fredspris å gjøre, hevder de.

Fredrik S. Heffermehl, som i en årrekke var leder i Norges Fredsråd, er oppriktig forarget og bruker sterke ord overfor BT når han beskriver sin skuffelse:

— Jeg er opprørt i dag, for jeg vet at tildelingen til Al Gore og FNs klimapanel strider direkte mot Nobels testament. For et par måneder siden minnet jeg komiteen i brevs form om kriteriene som Alfred Nobel selv stilte opp. I testamentet står det uttrykkelig at tildelingen skal være knyttet enten til «folkenes broderskap», reduksjon av stående hærer eller fredskongresser, sier Heffermehl.

Han karakteriserer Nobelkomiteens holdning som arrogant og skandaløs. Den opptrer mot bedre vitende, og er ikke sitt ansvar bevisst, slik han ser det.

Ikke organisasjoner

Tidligere leder i Venstre, Gunnar Garbo, mener at det er viktig å skille mellom to ting: den innsatsen prisvinnerne har gjort for å vekke folk omkring i verden mot klimatrusselen er ære verd. Men dette har ingenting med fredsvisjonene som er nedfelt i Nobels testament, slik han ser det.

— Der står det heller ikke noe om at organisasjoner kan tildeles en slik pris, bare enkeltpersoner, sier Garbo.

Som stortingsrepresentant fra Bergen oppnådde han i sin tid at hans egen kandidat, den amerikanske kjemiprofessoren Linus Pauling, fikk fredsprisen i 1962 for advarslene mot kjernefysiske prøvesprengninger.

- Hvorfor ikke Galtung?

— Denne gang burde en annen amerikaner, Noam Chomsky, fått denne hedersbevisningen for sitt utrettelige arbeid med å advare mot det amerikanske militærengasjementet rundt om i verden. Og hva med vår egen Johan Galtung? Han er den nordmann i vår egen tid som er mest kjent for sitt langvarige fredsarbeid, sier Garbo.

Han mener at det er på tide at Stortinget, som oppnevner Nobelkomiteen, tar en grundig debatt om sammensetningen. Etter Garbos mening bør det ikke nødvendigvis bare sitte nordmenn i Nobelkomiteen, og heller ikke bare personer som har partipolitisk bakgrunn.