Direktør Fritz Harald Wenig i EU-kommisjonens direktorat for handelsbeskyttende tiltak smilte like bredt som de nedkjølte breiflabbene han besiktiget på European Seafood Exposition i går. Også verten, Per Dag Iversen fra Fiskeri— og havbruksnæringens landsforening, fremstod som en glad laks.

For den norske laksenæringens sjeflobbyist er det blitt rutine å traktere fienden i EU-kommisjonen.

Spør medlemmene først

Selv i krisetider må de vennlige forbindelsene opprettholdes, kanskje spesielt da. For nå er det krise. Neste onsdag møtes EU-kommisjonens rådgivende «safeguardkomité», der representanter for alle medlemslandene sitter, for å avgjøre om det er grunnlag for nye handelsrestriksjoner mot norske lakseoppdrettere.

Bergens Tidende meldte i går at en straffetoll - eller importavgift, som den også kan kalles - er mest aktuelt for Europakommisjonen. En godt informert kilde utenfor Kommisjonen tror den kan bli på hele 25 prosent.

Fritz Harald Wenig verken bekrefter eller avkrefter at EU vil innføre en midlertidig toll inntil undersøkelsene av markedsforholdene er unnagjort.

— Vi har gjort undersøkelser og nådd visse foreløpige konklusjoner. Men vi foretar oss ingenting før vi har spurt medlemslandene til råds, og det skjer i neste uke, sier Wenig til BT.

Han understreker at han er klar over at eventuelle tiltak vil være alvorlige for en av Norges største eksportnæringer.

— Men dette er vanskelig for alle, også for de skotske og irske oppdretterne som er havnet i krise, sier tyskeren.

10-15 prosent eksportvekst

— Hvor mye har lakseimporten fra Norge til EU økt i perioden dere gransker?

— Med et sted mellom 10 og 15 prosent.

— Er dette nok for å gå til tiltak?

— Vi har ikke mange liknende saker å hente erfaringer fra, men merimporten fra Norge bidro til tydelig fallende priser. Du får vente og se hva vi kommer til, sier Wenig.

— Hvis det blir tiltak, er da en tollsats det mest aktuelle?

— Det virkemiddelet er i alle fall praktisk. Hvis vi setter en slik sats, kan vi jo betale pengene tilbake hvis vi senere kommer til at det ikke var grunnlag for å gå til tiltak, sier Fritz Harald Wenig.

Han vil ikke kommentere om en sats på så mye som 25 prosent er aktuell, men sier han setter pris på å bli invitert av nordmennene til sjømatmessen.

Mens Wenig hilste på nordmenn og smakte sjømat i Brussels utkant, holdt en av hans underordnede i samme direktorat, Alain Gerzat, foredrag om safeguardtiltak på EU-seminaret til Vest-Norges Brussel-kontor.

Gerzat kommenterte ikke den aktuelle laksesaken direkte, men ga informasjoner som indirekte forteller norske oppdrettere at det er fare på ferde.

Han understreket at det er forskjell på å gå til antidumpingtiltak, altså straffe produsenter som prøver å ta markedsandeler ved å selge varer til ulovlig underpris, og å beskytte egne produsenter mot økt ytre konkurranse.

Tommelfingerregler

— Det skal spesielle grunner for å gå til safeguardtiltak. Det har bare skjedd noen få ganger. Hovedkravene er at det kommer en stor økning i importen fra tredjeland, at økningen kommer uventet og at situasjonen påfører EUs egne produsenter alvorlig skade, sa Alain Gerzat.

Han nevnte to «tommelfingerregler». En økning i importen er stor når den er på «mer enn ti prosent». Ettersom hans sjef, Wenig, opplyser at funnet i laksesaken er på 10-15 prosent, må dette kravet antas å være oppfylt.

Gerzat definerte også termen «alvorlig skade» ved å si at en slik inntraff i det øyeblikket EUs egen produsent «har lidd finansielt tap». Slikt er neppe vanskelig å dokumentere blant kriserammede irske og skotske oppdrettere.

Et gjenstående spørsmål er om økningen i salget fra Norge, Chile og Færøyene kan ha kommet uventet på de klagende oppdretterne i Skottland og Irland. Et av Norges poenger er at økningen i produksjon og salg skjedde i en periode der forbruket økte og også andre lands produsenter solgte mer.

Uansett blir det en skjønnsmessig, politisk vurdering for EU til slutt.

PÅ TALEFOT: Direktør Fritz Harald Wenig i EU-kommisjonen (nummer to fra høyre) orienteres av administrerende direktør Sverre Søraa i Måløy-selskapet Coast Seafood AS. Til venstre Tina Mortensen, også hun fra Coast Seafood, samt FHL-direktør Per Dag Iversen.<br/>Foto: ERIK LUNTANG