Det er det britiske tidsskriftet New Scientist som melder dette.

Spesialister fra Statens kärnkraftinspektion (SKI) og Atombesopastnost, en underavdeling i det russiske atomenergibyrået Rosatom, skal ha konkludert med at en stor del av de 35 anleggene på Kolahalvøya har manglende sikkerhetstiltak.

Dermed er de utsatt for tyveri av plutonium og høyanriket uran.

– Problemet med ulovlig handel er reelt, heter det i rapporten som gjengis i New Scientist.

Granskingen skal ha blitt utført tidligere i år og ble lagt fram for Det internasjonale atomenergibyrået forrige uke.

Kolahalvøya har grense til både Norge og Finland og antas å ha den største konsentrasjonen av radioaktivt avfall i verden.