Moskva: Israel må stoppe all byggevirksomhet i bosetningene og stanse rivingen av palestinske hus i Øst-Jerusalem, krever Midtøstenkvartetten.

FN, EU, USA og Russland, som til sammen utgjør den såkalte Midtøstenkvartetten, møttes fredag i Moskva for å diskutere den fastlåste situasjonen og forsøke å gjenopplive fredsprosessen mellom Israel og palestinerne.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon var ikke til å misforstå da han etter møtet listet opp kravene som nå stilles til Israel.

Ingen av partene kan gjennom ensidige handlinger legge føringer for forhandlingsutfallet, da dette ikke vil bli anerkjent av verdenssamfunnet

FNs generalsekretær Ban Ki-moon

Krever frys

— Kvartetten oppfordrer innstendig den israelske regjeringen til å fryse all byggevirksomhet i bosetningene, inkludert bygging for å tillate naturlig vekst, og til å fjerne utposter opprettet etter mars 2001 og avstå fra å rive hus og kaste ut folk i Øst-Jerusalem, sa Ban.

— Ingen av partene kan gjennom ensidige handlinger legge føringer for forhandlingsutfallet, da dette ikke vil bli anerkjent av verdenssamfunnet, slo FNs generalsekretær fast.

Gaza-bekymring

Midtøstenkvartetten er samtidig dypt bekymret over situasjonen på Gazastripen, understreket Ban.

EUs utenrikssjef Catherine Ashton kom til Moskva direkte fra Gaza og kunne dermed dele sine ferske inntrykk fra den beleirede palestinske enklaven med de øvrige i kvartetten.

— Kvartetten er dypt bekymret over den stadige forverringen på Gazastripen, inkludert den humanitære situasjonen og menneskerettighetssituasjonen for sivilbefolkningen, og vi vil få understreke viktigheten av å komme fram til en varig løsning på Gaza-krisen, sa Ban, som selv planleger å besøke området om kort tid.

Forhandlinger

USAs utenriksminister Hillary Clinton understreket fredag viktigheten av å raskt innlede indirekte fredsforhandlinger, selv om planene om dette fikk et skudd for baugen da USAs visepresident Joe Biden nylig besøkte Israel.

Den israelske regjeringen kunngjorde under Bidens besøk nye planer om utvidelser av bosetningene i de okkuperte, palestinske områdene, noe Clinton karakteriserte som en «ren fornærmelse».

Clinton understreker at USA helt og fullt slutter opp om Midtøstenkvartettens krav om full byggestans i bosetningene og gjentok fredag sin misnøye med at den israelske regjeringen nylig kunngjorde bygging av 1600 nye boliger i Øst-Jerusalem.

— Vi fordømmer alle den kunngjøringen og vi forventer at begge parter slutter opp om indirekte fredsforhandlinger, sa Clinton.

— Slike indirekte fredssamtaler bør være like mye i Israels interesse, som i palestinerens interesse, sa Clinton.

Tror på avtale

Sterke krefter i Israel misliker tanken på indirekte fredsforhandlinger med USA som mekler.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kom torsdag kveld med vage løfter om tillitsskapende tiltak overfor palestinerne, men skal ifølge israelske medier ikke ha gått med på kravet om full byggestans.

Midtøstenkvartettens medlemmer er likevel optimister og tror på en endelig fredsavtale i løpet av to år, kunne Ban Ki-moon fortelle i Moskva.

— Kvartetten tror at disse forhandlingene kan lede til en avtale innen 24 måneder, sa Ban.

En slik fredsavtale vil ifølge FNs generalsekretær «gjøre slutt på okkupasjonen som begynte i 1967 og resultere i en uavhengig, demokratisk og levedyktig palestinsk stat, som kan eksistere i fred og trygghet side ved side med Israel og de andre nabolandene».