VIDAR YSTAD vidar.ystad@bergens-tidende.noOslo— I dokumentet står det i klartekst at frivillige organisasjonar og flyktningar som vender tilbake til Kosovo må varslast om helsefaren. Når Utanriksdepartementet ikkje gjer noko for å fylgje opp, eller forsikre seg om at denne åtvaringa blir fylgt opp, så er det rett og slett ei alvorleg forsøming. Det gjeld både overfor dei som har gjort teneste i Kosovo, både sivile og militære, og overfor flyktningane, sivilbefolkninga, seier SV-leiar Kristin Halvorsen til Bergens Tidende. - Forskrekka Halvorsen viser til at forsvarsminister Bjørn Tore Godal i Stortinget torsdag omtalte svikten i informasjonsgangen innan Forsvaret som kritikkverdig.- Men den svikten og forsøminga som har skjedd innan Utanriksdepartementet er langt meir alvorleg, meiner Halvorsen. Ho meiner det nå er maktpåliggande at forsvarsminister Godal legg alle kort på bordet.- Eg er forskrekka over at forsvarsministeren ikkje opplyste om kva som hadde skjedd med saka i Utanriksdepartementet, seier Halvorsen.Halvorsen legg til at ho ventar at forsvarsministeren kjem med supplerande opplysningar før Stortinget skal debattere saka. "Kritikkverdig" Venstre-leiar og medlem av utanrikskomiteen Lars Sponheim, seier at han har merka seg at forsvarsministeren har karakterisert handteringa av helseåtvaringa i forsvaret som "kritikkverdig".- Når det i dokumentet frå NATO er sagt uttrykkeleg at humanitære organisasjonar og flyktningar bør varslast, så må det fylgjast opp. Når det ikkje skjer, er det klart kritikkverdig, seier Sponheim.- Ein må nå lære av dette. Det er opp til dagens utanriksminister å klarlegge kvifor saka vart handtert slik det skjedde i UD, og syte for at det ikkje skjer igjen, seier Sponheim.Forsvarsminister Bjørn Tore Godal var i går ikkje tilgjengeleg for Bergens Tidende.Visepresident Gloria Arroyo avviste fredag president Joseph Estradas krav om amnesti og fem dagers frist som betingelse for å gå av. Men hans dager som president er talte uansett.Tidligere på dagen avviste Arroyo også Estradas forslag om nyvalg, og hun gjorde det klart at om Estrada stadig haler ut sin avgang, kan hun innsettes som ny president likevel.- Estrada er ikke i noen posisjon til å be om noe som helst, verken å forhandle eller å komme med innrømmelser. Den eneste utveien for ham er å gå av, sa Arroyos talsmann Renato Corona.Den tidligere filmstjernens skjebne ble endelig forseglet fredag da nesten hele regjeringen gikk av og de militære trakk tilbake sin støtte som følge av økende press mot ham på grunn av korrupsjonsskandalen han er involvert i.I tur og orden sto maktens menn frem og forkynte at de ikke lenger støttet ham: Ledende statsråder og militære. Den siste som deserterte var rikspolitisjefen. Alle gikk over til opposisjonen, som hadde samlet seg på Edsa-avenyen, in million mann sterke, akkurat som da folket styrtet Ferdinand Marcos i 1986.Hele natten var demonstrantene samlet med krav om at han straks går av. Tidligere truet de med å arrangere en enorm protestmarsj mot presidentpalasset. Hver gang enda en militær toppoffiser eller regjeringsmedlem sluttet seg til demonstrasjonen, ble de hilst med voldsom jubel.De militære toppsjefene gjorde det klart at de nå bare tar ordre fra Arroyo.Ensom mann- Han må være en svært ensom mann nå, sa kongressrepresentant Joker Arroyo.- Han er en lammet president, han er død som president, sa han.Krisen ble utløst da riksrettssaken mot ham brått ble avbrutt fordi hele aktoratet la ned arbeidet i protest mot at et knapt flertall blant senatorene som fungerer som dommere, vedtok ikke å åpne bankkonti som tilhørte Estrada. Etter det var det for sent da Estrada tilbød å åpne kontiene likevel. Estrada ble stilt for riksrett for å ha tatt imot enorme bestikkelser fra ulovlige gambling-organisasjoner, underslått offentlige midler og beskyttet venner som er involvert i innsidehandel.Haler ut Ryktene gikk om at et fly sto klart til å føre Estrada og familien ut av landet.Men Estrada overrasket ved å holde dagens andre tv-tale til nasjonen. I stedet for sin avgang utlyste han nyvalg i mai. Han sa han ikke kom til å stille, men, underforstått: Han ble sittende enn så lenge. Dette var helt uakseptabelt for opposisjonen, som nå altså ikke lenger anerkjenner Estrada som president.NTB-REUTERSManila