• Kampen for å bevare Indonesias regnskog har sterke motkrefter i landet. Heldigvis er presidenten genuint opptatt av å bekjempe avskogingen, sier Erik Solheim.

Miljø— og utviklingsministeren har denne uken besøktIndonesia der han ble informert om fremdriften i landets regnskogsatsing. Norgehar lovet rundt seks milliarder kroner til skogtiltak i landet. Pengene skalutbetales hvis Indonesia klarer å redusere raseringen av skog og karbonrikevåtmarker.

Store beløp i 2014

-Hittil har vi bare utbetalt rundt 160 millioner kroner, menvi håper å kunne komme i gang med de store overføringene i 2014, sier Solheim.

Pengene som hittil er overført, er brukt til systemer forovervåking og satelitt-fotografering som kan dokumentere utviklingen for denindonesiske regnskogen. Solheim opplyser også at det må på plass en uavhengiginternasjonal institusjon som kan bekrefte og kontrollere skogutviklingen.

Avskoging utgjør hele 85 prosent av Indonesiasklimagassutslipp. Forklaringen er at trær lagrer store mengder karbon. Nårområder med skog hogges eller brennes, slippes karbonet og andre klimagasser uti atmosfæren.

-Landet har store utfordringer med å få satt i verkeffektive tiltak mot klimagassutslipp. Vi snakker om en supertanker som skal snus,ikke en småbåt som skal gjøre en piruett, sier Solheim.

- Kampsak

I forkant av Solheims besøk ble det kjent at indonesiskemyndigheter ville ha de omstridte palmeoljeplantasjene inkludert iskogregnestykket. Det kunne Norge ikke akseptere.

-Forslaget ble trukket tilbake av skogminister ZulkifliHasan under vårt besøk i Indonesia, sier Solheim.

Han berømmer president Susilo Bambang Yudhoyono og hansinnsats for å redusere avskogingen.

-Dette er blitt en personlig kampsak for presidenten. Menhan støter på sterke motkrefter i eget land. Noen oppfatter regnskogbevaringsom et hinder mot økonomisk vekst. Andre tror man må ødelegge skogen for å økematproduksjonen, noe som slett ikke er tilfelle, sier Solheim.

Korrupsjon er fortsatt utbredt i Indonesia. Hvordan skalregjeringen forsikre seg om at norske midler ikke havner på avveie?

-Vi har nulltoleranse mot korrupsjon. Det vet indonesiskemyndigheter. For øvrig bestemmer Indonesia selv hvordan de skal redusereavskogingen. Pengene kommer når Indonesia kan vise til konkrete resultater,sier Solheim.