JAN LUNDTokyo— Ifølge informasjon vi har mottatt, boret talibanere hull i statuene, fylte dem med dynamitt og sprengte dem, sa Mohammad Ahsraf Nadeem. Han holder til i motstandsenklaven Dara-e-Souf, rundt 15 mil nord for Bamiyan, der statuene står.- Begge statuene ble sprengt i stykker og er totalt ødelagt. Vi baserer oss på et øyenvitne som nådde oss fredag morgen. Han hadde selv sett eksplosjonen, fortsetter Nadeem. "Hellig krig" De kom rullende fra vest i det de selv betegner som "annen fase av den hellige krig". Gjennom fire år hadde de islamske studentene (taliba) levd det rene liv i lærdom og bønn i de religiøse skolene. Men i 1996 lot de seg nærmest suge inn i det maktmessige vakuum som det ødelagte og utpinte Afghanistan var blitt forvandlet til etter 20 års krig, borgerkrig og okkupasjon. Siden har de vært der med en forarget og forskrekket verden som tilskuere.Tidligere har andre lover, dekreter og tvilsomme tolkninger av islam skapt like stor furore: Kvinnene vekk fra arbeidsmarkedet, krav om at menn bærer fullskjegg og brenning av bøker er andre kryssende felt der Talibans og den øvrige verdens logikk ikke følger samme spor.Taliban-regimet er fundamentalisme i ytterste konsekvens.Skjebnen har servert makten på et sølvfat for teoretikere og fanatikere, og de fører nå teoriene ut i praksis uansett omkostningene. Akkurat som totalitære regimer før dem har gjort - fra kommunistene i Sovjetunionen til maoistene i Kina og Pol Pot i Kambodsja.Paradoksalt nok gikk veien til makten over seieren på slagmarken over et annet fundamentalistisk regime: Sovjetunionen - "Det Onde Imperium" som det kalles offisielt med materialisme og ateisme som noen av de verste syndene.I desember 1979 invaderte Den røde hær Afghanistan med 150.000 mann, men etter ti års blodig og ødeleggende krig måtte det mektige Sovjetunionen se seg slått. Verdens andre supermakt hadde tapt for en flokk primitive geriljakrigere.Den røde hær forsvant og den russiske marionetteregjering ble satt på porten i 1992. Tilbake sto en splittet befolkning bevæpnet til tennene. Det var titusenvis av krigstrente barske menn i et totalt smadret land uten administrasjon, infrastruktur eller noen av de begreper som binder et samfunn sammen. To millioner hadde mistet livet, det var ikke omstendigheter som innbød til fred. Nytt blodbad Afghanistan ble kastet ut i et nytt blodbad. Denne gang i form av en borgerkrig mellom en rekke forskjellige krigsherrer og skiftende allianser i den etterhånden sønderbombede hovedstaden Kabul. På det tidspunktet ble det blåst til annen fase av den hellige krig. Ut fra universiteter og moskeer strømmet talibanerne. Veteraner fra krigen mot Sovjetunionen sluttet seg til, og på forbløffende kort tid var det gamle regime revet over ende.27. september 1996 etablerte Taliban den første noenlunde folkelig-baserte administrasjon i Kabul på nesten 20 år som ledere av Afghanistan. Med kontroll over to-tredeler av landet og bred støtte fra en befolkning som i 1300 år har vært dypt forankret i den muslimske tro, fikk Taliban gjenopprettet lov og orden - og fremfor alt skapt fred i de kontrollerte områdene.Men det ble på deres betingelser. Alle lover fra før 1978 ble omgående skrotet. Tilværelsens omdreiningspunkt ble den islamske Shariah i Talibans dypt konservative fortolkning.Muligheten for å starte fra grunnen - som Kambodsja - ble en for stor fristelse. Som lederen Amir Omar har uttalt: "Vi ønsker å leve som Profeten gjorde for 1400 år siden - å gjenskape Profetens tidsalder." Ser seg tilbake Med drømmen om det rene uforfalskede liv i Allahs tjeneste innen rekkevidde har de unge teoretikerne og presteskapet beveget seg lenger og lenger bort fra den verdslige og mer materialistiske siden av tilværelsen. De skuer ikke fremover i tiden, men tilbake i sin søken etter lykken.Kompromissløsheten og innstramming av begrepene under denne reisen ligger bak den plutselige interessen for å ødelegge de gamle Buddha-figurene. Avgudsbilder passer ikke med Talibans fortolkning av islams påbud om bare å ha en gud. Derfor må de vekk. Jyllands-Posten/Bergens Tidende