Beklagelsen kom etter at tyske medier rapporterte at justisminister Herta Däubler-Gmelin under et møte sammenlignet Bushs metoder med Hitlers. Däubler-Gmelin tilbakeviste fredag at hun hadde sagt at Bush bruker samme metode som Hitler når han bruker Irak-krisen til å ta oppmerksomheten bort fra innenrikspolitiske problemer.

I brevet skriver Schröder at han beklager sterkt at justisministerens angivelige kommentarer har gitt et inntrykk som har krenket ham.

Han skriver også at han har godtatt Däubler-Gmelins dementi.

— La meg forsikre deg om at det ikke finnes noen plass i min regjering for en som gjør en slik sammenligning mellom den amerikanske presidenten og en slik forbryter, heter det i brevet, ifølge forbundskanslerens kontor.

En talsmann for Bush sier at uttalelsene som var referert, var fryktelige og uforklarlige.

-SORRY, GEORGE: Forbundskansler Gerhard Schröder beklager at en av hans ministre sammenlignet George W. Bush med Hitler.
REUTERS