Under en pressekonferanse fredag uttalte soldatene seg offentlig for første gang etter at de ble løslatt og sendt tilbake til Storbritannia. Tilståelsene om å ha krysset grensa mot Iran ble trukket tilbake.

– Uansett hva som er sagt tidligere, så var vi godt inne i irakisk farvann, sa løytnant Felix Carman.

Flere av soldatene er tidligere vist på iransk fjernsyn mens de innrømmer å ha befunnet seg i iransk farvann da de ble pågrepet av den iranske kystvakten 23. mars i Persiabukta.

– Uaktuelt å kjempe

– Dette skulle være et rutineoppdrag. Og vi handlet i full overensstemmelse med FN-mandatet vårt, fremholdt Carman fredag.

Soldatene understreker at de ikke så det som et alternativ å kjempe mot den iranske revolusjonsgarden.

– Helt fra begynnelsen var det klart at det ikke var et alternativ å gjøre motstand. Vi hadde sekunder på å ta en avgjørelse, og vi mener vi tok den rette avgjørelsen, sier kaptein Chris Air.

De britiske soldatene fortalte videre at de fikk bind for øynene og ble utsatt for stort psykisk press mens de satt i varetekt.

– Det føltes som om vi var i en boble, og vi fikk ingen informasjon. Vi visste ikke om omverdenen visste hvor vi var. Det var tungt å sitte i slik isolasjon, sier Carman.

Bundet

Britene sier de ikke ble truet på livet mens de satt i fangenskap. Men på et tidspunkt hørte de våpen som ble klargjort bak dem, og de fikk beskjed om at de risikerte sju år i fengsel hvis de ikke innrømmet å ha vært i iransk farvann.

Etter pågripelsen nord i Persiabukta ble de fraktet til et fengsel i den iranske hovedstaden Teheran.

– Vi fikk bind for øynene, hendene våre ble bundet og vi ble tvunget opp mot veggen, het det i uttalelsen som Carman og et par av de andre soldatene leste opp fredag.

Den eneste kvinnen blant de 15 soldatene, Faye Turney, ble holdt isolert i flere dager og fortalt at de andre britene allerede var blitt sluppet fri og sendt hjem.

Forsvarer soldatene

Sjefen for den britiske marinen, Sir Jonathon Band, forsvarer soldatene og sier tilståelsene deres ble gitt etter at de var blitt utsatt for psykisk press. Han mener også at de gjorde rett i ikke å ta opp kampen mot iranerne som tok dem til fange.

– I denne sammenhengen, med styrkene som ble satt opp mot dem, tok de en helt riktig avgjørelse. Jeg støtter det de gjorde, sa Band fredag.

Han sa videre at det britiske forsvarets operasjoner i Persiabukta er innstilt inntil videre. Retningslinjene for soldatene som er stasjonert i dette området, skal tas opp til ny vurdering.

LUKE MACGREGOR