KRISTIN VON STRENG

I en tid med massiv og nærgående mediedekning av krigen i Irak har Læringssenteret sendt ut informasjon og veiledning til alle skolene i landet. Veiledningen dreier seg om hvordan man best kan bringe krigsproblmatikken inn i klasserommet.

Lærere på alle klassetrinn, både i grunnskolen og videregående skole, blir nå oppfordret av Utdannings— og forskningsdepartementet til å snakke med elevene om krig.

Skolen- en angstfri arena

— Det er svært viktig at den enkelte skole og klasse finner den arbeidsmetoden og formen som passer best for dem. Skolene vet best selv hvordan de kan imøtekomme elevenes ulike reaksjoner på krigen, sier Informasjonsrådgiver for Læringssenteret Vibeke Thue.

Senteret mener skolen er en viktig arena for å dempe angst og vonde tanker. Hun poengterer at det overordnede målet for veiledningen er å skape en form for forståelse av sammenheng gjennom samtale.

— Det er mange skoler som allerede gjør en god jobb. Dette er en hjelp til dem som strever litt med å komme i gang, sier Thue.

Egentlig skulle det lages et mer utfyllende verktøy for skolen og krigspedagogikk, men på grunn av den akutte situasjonen så man seg nødt til å slippe et foreløpig materiale. Læringssenteret jobber nå med et mer fullstendig tilbud og opplegg til skolene om ulike sider av temaet barn og krig.

— Vi jobber blant annet mot ulike gruppers behov. Vi vil blant annet prøve å gjøre mer for de elevene som har familie og venner med krigsminner eller som selv har vært rammet av krig, sier Thue.

Hun mener det er viktig at skolene tar i bruk det kommunale apparatet og lokal kriseberedskap mot de med spesielt krevende problemer.

Krig = krise for barn

Psykologene velger å se på barnas møte med krigen som en slags krise. Reaksjonene kan være frykt, usikkerhet og angst. Noen av de fysiske symptomene barna får er magevondt, hodepine og søvnproblemer.

— Krigen kan for mange vekke vonde og traumatiske minner. All forskning peker mot at krig bringer tilbake vonde minner. Det er viktig at lærerne kan håndtere angst som kan oppstå i kjølvannet av en krig, sier barnepsykolog Atle Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi i Bergen.

Det er han og Jon-Håkon Schultz fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som har laget veiledningen som nå går ut til skolene.