STEIN VIKSVEENBrussel Den britiske landbruksministeren Nick Brown fikk støtte fra sine EU-kolleger da han mandag presenterte sin regjerings nye tiltak for å få munn— og klovsyke under kontroll. Britiske myndigheter vil som kjent slakte all frisk sau og gris som befinner seg innenfor en tre kilometer-sone fra en smittekilde. Det britiske bondeforbundet anslår at inntil en million dyr kan bli avlivet og truer med passiv motstand og demonstrasjoner. Tar oppgjør med slaktingen Denne motstanden vil ikke bli mindre etter at avisen The Guardian i går offentliggjorde en rapport fra en av Storbritannias mest kjente veterinærer, som tar et kraftig oppgjør med slakteprogrammet. Det blir hevdet at det bidrar til å spre smitte, er vitenskapelig sett et feilspor, økonomisk ødeleggende og i strid med EUs lover og regler. I stedet blir det bedt om en kombinasjon av vaksinering og slakting. EUs landbruksministre mener fortsatt at ulempene er større enn fordelene ved et omfattende vaksineringsprogram, men ministerrådsmøte i Brussel mandag viste at det er gryende tvil. EU-landene stanset vaksinering mot munn- og klovsyke i 1991, etter at hele EU ble erklært fri for sykdommen. Når kommisjonen i dag nøler med å lempe på forbudet, så er det fordi det kan koste EU viktige eksportmarkeder. Vaksine mest effektiv Den britiske forskeren konstaterer at vaksinering er den raskeste, mest effektive og slett ikke den dyreste metoden for å få stanset epidemien.Han eller hun står ikke frem med navn i sin rapport, men blir betegnet som en av Storbritannias mest kjente veterinærer som samarbeider med det internasjonale senteret for munn- og klovsyke i Surrey. Rapporten er utarbeidet for Elm Farm, verdens fremste forskningssenter for økologisk jordbruk.Forskeren påpeker at det tette dyreholdet i Storbritannia gjør det umulig å bekjempe sykdommen med annet enn vaksine eller en kombinasjon av vaksine og slakting. Det går tre-fire dager eller mer før et mulig smittet dyr er identifisert, slaktet og destruert. Hvert dyr som bærer sykdommen kan i løpet av en uke utløse 5 til 50 nye sykdomsutbrudd. Tre alternativer Ifølge rapporten har regjeringen tre alternativer:* I en smittesone blir først dyr vaksinert og deretter slaktet etter dagens regler. Med denne fremgangsmåten vil Storbritannia være fri for munn- og klovsyke i løpet av tre måneder. * Dyr i en smittesone og i sikkerhetssonen rundt smittesenteret blir vaksinert og slaktet. Det betyr at også friske dyr vil gå med, men munn- og klovsyke vil bli utryddet raskere.* Dyrene blir vaksinert, men bare de dyrene som påviselig har munn- og klovsyke blir slaktet. Det blir anslått at det vil koste det britiske landbruket ca. fem milliarder kroner i tapte eksportinntekter i året. Men senest i løpet av et år vil sykdommen være utryddet. Med dagens omfattende slakteprogram kan bønder og andre skattebetalere ende med en regning 20 ganger så stor, heter det i rapporten.Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende