Ordren fra Bislan Gantamirov var klar: Alle angivelig tsjetsjenske mordere skal skytes etter at tre sivile russere ble funnet drept og lemlestet i helgen. De tre russerne tilhørte samme familie.

Gantamirov er selv tsjetsjener og en dømt svindler, men likevel innsatt av russiske myndigheter som Groznyjs borgermester. Denne mannen er en EU-delegasjon nødt til å forholde seg til når den tirsdag kommer til Groznyj for å se på brudd på menneskerettighetene.

Det er EU-landenes Moskva-ambassadører som utgjør delegasjonen, med den svenske ambassadøren Sven Hirdman som leder. Resultatet av denne rundreisen i Tsjetsjenia skal presenteres på et toppmøte mellom EU og Russland i Moskva 17. mai.

Rettssikkerheten Russiske kampfly og angrepshelikoptre gikk mandag til aksjon mot opprørsstillinger i fjellene helt sør. Under opprenskningsaksjonene fører russiske soldater bort alle innbyggere som mistenkes for å samarbeide med opprørerne.

Denne taktikken fører til raseri blant tsjetsjenerne og bekymring i alle organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter, fordi mange av de bortførte har en tendens til å forsvinne sporløst, melder nyhetsbyrået Reuters.

Myndighetene i Moskva understreker at alle arresterte tsjetsjenere får sin sak opp for domstolene, og brudd på denne praksis blir etterforsket. Men Gantamirovs ordre står i skarp kontrast til det Kreml hevder.

Gantamirovs ordre er at mistenkelige tsjetsjenere skal skytes «uten etterforskning og noen form for rettssak». Slike uttalelser står i skarp kontrast til president Vladimir Putins gjentatte lovnader om at «lov og orden» skal innføres i Groznyj og en sivil administrasjon snart være på plass.

Tilbaketrekningen Landets nye forsvarsminister Sergej Ivanov har stanset tilbaket rekningen av militære styrker fra den lille republikken. Til nå er bare 5.000 av de anslagsvis 80.000 soldatene trukket ut. Tidligere i år lovte Putin at over halvparten av de aktive soldatene skulle sendes hjem.

— Borgermesteren har gitt ordre om at alle mistenkelige tsjetsjenere skal skytes på stedet, uten lov og dom. Han vil personlig takke alle dem som utfører ordren, framholder Gantamirovs talsmann til den britiske avisen The Guardian.

Russerne er presset Russerne føler seg presset i Tsjetsjenia. Vestlige organisasjoner kommer til stadighet med fordømmelse av det militære felttoget i republikken, og Putins håndgagne menn klarer ikke å få bukt med opprørerne.

Ingen observatører tror at Gantamirov skal klare det 80.000 russiske soldater ikke har klart. Men den tsjetsjenske svindleren som har Putins øre, kan makte å skape mer frykt og uro med sin uforsonlighet.

Ivanovs soldater står maktesløse, og innenriksminister Boris Gryzlov forsøker nå å få nasjonalforsamlingen til å vedta en rekke lover mot terrorisme som skal danne grunnlag for innføring av unntakstilstand.

Groznyjs stilling De militære og sikkerhetspolitiet FSB er enige om at Groznyj ikke kan fungere som hovedstad, fordi opprørerne har gjort det klart at den sivile administrasjon vil måtte betale en høy pris, hvis den kommer til byen.

Dette skjer til tross for at Groznyj ble tatt tilbake fra opprørerne for ett år siden. -Men situasjonen er langt fra trygg og administrasjonen vil derfor fortsatt holde hus i Gudermes, den nest største byen i Tsjetsjenia, sier FSB-sjefen Nikolaj Patrusjev.

Hvor liten makt de militære har i Groznyj illustreres best ved at kvinnene i byen har satt opp veisperringer og klart å bryte opp de russiske patruljene i protest mot at russiske soldater nylig skjøt ned og drepte en lokal skolelærer.

NTB