Power er personelloffiser ved Hærens styrker på Elverum, som rekrutterer og trener personell til internasjonale oppdrag. Til kontingenten som skal starte reise til Afghanistan i desember, har 546 personer meldt seg hittil.

Power regner med at rundt 600-700 kommer til å melde seg i alt, noe som vil være et stabilt tall, ifølge Power.

Stadig mer dramatiske hendelser i Afghanistan påvirker ikke folks interesse for å dra dit, mener Power.

– Dette skremmer ikke folk, det gjør dem snarere mer bestemte, sier han til Stavanger Aftenblad.

Han mener at tap av liv gjør at folk blir mer innskjerpet på å gjøre en god jobb.

– Dette er folk som er veltrente, motiverte og som kjenner at de er del av et sterkt brorskap, slår Power fast.

Han opplyser at Forsvaret trenger mer sivilt personell, som leger og sykepleiere.

Rundt 700 norske militære tjenestegjør i dag i operasjoner utenfor Norge. Om lag 580 av disse er del av i ISAF-styrken i Afghanistan.

VIL UT I KRIGEN: Ifølge kaptein Stephen Power gjør dramatiske hendelser i Afghanistan at norske soldater blir mer bestemte på å dra. På bildet styrer norske soldater en laser i utkanten av landsbyen Kateh Qala i Nord-Afghanistan, som skal hjelpe jagerfly til å treffe sine bombemål.
scanpix