• Her i landet klarer vi heldigvis å løse slike situasjoner uten å involvere verken domstoler eller presidenten, sier Stein Husebø.

Overlegen ved Røde Kors sykehjem forteller at norske leger daglig avslutter livene til pasienter som Terri Schivao.

— Det skjer med stor regelmessighet ved alle sykehus. Sannsynligvis burde vi gjøre det enda oftere.

Husebø ble landskjent da han i 1992 fikk påtaleunnlatelse for å ha avsluttet livet til en dødssyk pasient. Han betegner debatten den amerikanske debatten om såkalt passiv dødshjelp som «deprimerende».

— I alle samfunn og religioner finnes det noen som uansett skal holde liv i folk, selv om det er hinsidig all medisinsk og menneskelig fornuft.

Terri Schivao har ligget i koma i 15 år. Legene finner ingen målbar hjerneaktivitet. Blunkingen man kan se på videoopptak betegnes som refleksbevegelser.

— Det høres ut som en tilstand vi kaller våkent koma. I Norge har vi hatt mange slike pasienter, men ikke en eneste har våknet etter at det er gått et år.

— Hva gjør man med slike pasienter her i landet?

— Vi drøfter saken med de pårørende, stiller oss spørsmålet: Hva er best for pasienten? Så avslutter vi det.

Husebø mener de færreste ønsker å bli holdt kunstig i live i årevis.

— Det er gjort mange undersøkelser som viser at de aller fleste av oss foretrekker en stille og verdig død.