– Jeg har sikre opplysninger om at de to norske jentene befinner seg hos en FARC-avdeling, sier den nederlandske statsviteren Ludwine Zimpolle til Dagbladet.

Zimpolle har i mange år arbeidet i Colombia for organisasjonen Pax Christi, og arbeider blant annet som rådgiver for det nederlandske utenriksministeren.

En savnet nederlandsk kvinne som antas å ha sluttet seg til FARC i Colombia, hevder også at to norske kvinner har sluttet seg til den venstreorienterte geriljagruppen. Den nederlandske regjeringen bekreftet onsdag at den er i kontakt med myndighetene i Colombia i forbindelse med saken.

Den norske ambassaden i Bogota opplyser at den ikke kjenner til at nordmenn er geriljasoldater i FARC.

– Vi har ingen indikasjoner på at nordmenn har sluttet seg til FARC, sier Norges charge d’affaires i Bogota, Dag Nylander til NTB.

Den norske ambassaden i Bogota har ingen opplysninger om at nordmenn er savnet i Colombia.

– Ingen norske pårørende har meldt ifra, sier Nylander til NTB på telefon fra Bogota torsdag kveld.

Den norske diplomaten sier han kun har kjennskap til saken gjennom nederlandsk og colombiansk presse.