Fredag fikk han Universitetet i Bergens pris for fremragende forskning for arbeidet med teorien.

Walther foreslår at sex har sin opprinnelse for over to milliarder år siden. Han mener at to ulike mikrobe-arter da gikk sammen for å overleve den miljøkatastrofen som oppsto da bakterier begynte å produsere surstoff fra vann ved hjelp av sollys. Dette truet med å forgifte alt annet liv.

I polare strøk var dette en katastrofe som bare inntraff i visse sesonger av året, slik at når faren var over kunne de to mikrobene igjen skille lag.

Denne sammensmeltingen og atskillelsen av mikrober kan over tid ha utviklet seg til det som i dag er befruktning, skrev Walther i en artikkel som i fjor ble trykket i Journal of Bioscience. Walthers arbeid har tiltrukket seg bred oppmerksomhet, og har resultert i en rekke gjesteforelesninger ved flere av verdens ledende akademiske institusjoner innen naturvitenskap, bioteknologi, veterinærmedisin og human medisin.