— I ett av verdens største demokrati, Frankrike, eies 75 prosent av media av tre store selskaper. Disse produserer våpen og driver store konstruksjonsprosjekter. Vil det være mulig for avisene som eies av våpenprodusentene til virkelig å skrive kritisk om deres virksomhet, spør Reza, som henviser til våpen- og flyprodusentene Marcel Dassault og Lagardère. Disse eier store deler av fransk presse.

Reza mener kommersiell kontroll over media blir et stadig større problem over hele verden. Men han tror internett er redningen for å sikre fortsatt ytringsfrihet.