Den irakiske presidenten gjør klart for utrenskning av mulige svikere i egne rekker. I en oppfordring til ledelsen i hæren og regjeringspartiet Baath, oppfordres det til jakt på forrædere i enge rekker. Det melder en rekke internasjonale nettsider.

— Forrædere er i prinsippet ikke engang menneskelige vesener. Forræderi er den verste form for svakhet, var den klare meldingen fra en såkalt "ansvarlig kjemper" i Baath-partiet. En av Saddams statlige TV-stasjoner viste bilder av et møte med en tiljublet Saddam som hyttet med nevene mot mulige forrædere.

— Selv hunder er lojale, la regjeringstalsmannen til, ifølge det statlige irakiske nyhetsbyrået INA.

På møtet oppfordret Saddam Hussein til et enda tettere samarbeid mellom de ulike hæravde-lingene og partiapparatet for å styrke moral og kampånd, slik at seier over fienden kan sikres.

En rekke vestlige og arabiske stats- og regjeringssjefer har de siste ukene mer enn antydet at krig kan unngås hvis Saddam Hussein trekker seg. Samtidig er det blitt spekulert i muligheten for et kupp mot diktatoren.