HEIDI AMSINCK

En desperat mangel på donororganer frister i økende grad pasienter fra Europa til å søke transplantasjon i Kina. Men denne uken ropte britiske leger varsku: Mange av nyrene eller leverne som tilbys for salg, er hentet på uetisk vis fra henrettede fanger.

Legene beskylder Kina for å selge organer fra de henrettede for å oppnå økonomisk gevinst. Med det støtter de påstanden som den kinesiske protestbevegelsen Falun Gong har kommet med i lengre tid.

Kina har offisielt benektet at dette finner sted, men de britiske legene feiler dette av bordet.

Uten samtykke

Det er nå stadig sterkere beviser for at organer tas fra de henrettede, uten at de eller deres familier har gitt samtykke, påstår legene som kaller situasjonen «sterkt beklagelig» og «uakseptabel».

Det er en forening av fremtredende britiske transplantasjonselger som kommer med advarselen. De sier at tiden nå er inne til å ta avstand fra handelen med donororganer.

Legene unngår omhyggelig direkte anklager, men refererer til «påstander» og «rykter».

«Uetisk», sier legene

Det tilsynelatende nære forholdet mellom kinesiske transplantasjonssentre og myndighetene som fører tilsyn med henrettelser, er uetisk, skriver legene som sier at det dreier seg om brudd på fangenes menneskerettigheter.

De har til og med antydet at fangene trolig blir utpekt til bestemte organdonasjoner før henrettelsen. Det kan forklare hvorfor noen kinesiske transplantasjonssentre relativt raskt evner å finne rett donor til en gitt pasient. Transaksjonene involverer svært store pengebeløp.

Knapt tilbud

«Vi vet ikke nøyaktig hvor mange transplantasjoner som foretas med organer tatt fra henrettede fanger, men det antas at det er snakk om tusenvis,» het det i en offisiell uttalelse fra British Transplantation Society denne uken.

Foreningen peker på at enhver praksis som setter organtransplantasjon i et uetisk lys, til syvende og sist kan skade det på forhånd knappe tilbudet av donororganer. I Storbritannia går bare en av fem borgere med donorkort.

Ifølge de britiske legene søker briter seg i økende antall til Kina, som også oppsøkes av pasienter fra USA, Japan og Sør-Korea.

De håper at deres advarsel vil hjelpe disse pasientene til å tenke seg godt om, før de velger en transplantasjon i Kina.

Kina har lovet å forby alt salg av organer eller donasjon uten skriftlig samtykke fra juli i år, men det fryktes at det ikke vil være nok til å stoppe problemet.