OLE KRISTIAN BJELLAANES, NTBBrussel

Siden det mandag ettermiddag fortsatt gjensto stemmer å telle, ville Persson ikke kommentere utfallet. Men på en pressekonferanse tok han selv opp muligheten for å gå Italia nærmere etter i sømmene, på linje med hva som skjedde med Østerrike da det ytterliggående Frihetspartiet ble regjeringsparti i fjor.

— Vi som formannskap kommer ikke til å ta et slikt initiativ, slo Persson fast. Han sa at hvert EU-land fritt kan reise spørsmålet, men trodde ikke at noen kommer til å gjøre det.

Frankrikes utenriksminister Hubert Vedrine understreket at det italienske folket har foretatt et demokratisk valg og at en ny regjering må dømmes på bakgrunn av sine handlinger.

Etter skarpe uttalelser fra blant andre Belgias utenriksminister Louis Michel mot den italienske høyresiden, har det vært spekulert i mulige sanksjoner mot Italia ved en eventuell høyreregjering i Roma.

Persson viste til at EUs stats- og regjeringssjefer i desember i fjor ble enige om nye prosedyrer i tilfelle det er mistanke om at et land bryter prinsipper om frihet og demokrati.

— Vi lærte fra Østerrike-saken at vi trengte prosedyrer, sa Persson.

Nice-traktaten er ennå ikke trådt i kraft, men det er likevel lite trolig at EU-landene vil foreta seg noe som ikke respekterer innholdet i den nye artikkel 7 i traktaten. I henhold til denne må minst 12 av 15 EU-land være enige at det eksisterer en fare for at et annet land bryter med EU-prinsipper før det kan komme på tale å aksjonere. I tillegg skal det aktuelle landet tas med konsultasjoner.

EU-kommisjonen, som ledes av italieneren Romano Prodi, hadde mandag ingen kommentar til valget i Italia.