• Jo lengre tid som går uten at Saddam Hussein dukker opp, jo større er mulighetene for raskt å skape et stabilt Irak.

Lederen for FNs utviklingsprogram (UNDP), March Malloch Brown, ser det ikke som den viktigste oppgaven å få en avklaring på skjebnen til den tidligere irakiske presidenten Saddam Hussein.

Langt viktigere er det å få en avklaring på arbeidsdelingen mellom den USA-ledede koalisjonen og den rollen som FN skal spille i gjenoppbyggingen av Irak.

Resolusjonsforslag neste uke

Malloch Brown, som har en av de viktigste stillingene i FN-systemet, deltar nå på en konferanse i Bergen, arrangert av Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Utenriksdepartementet. Tema er fattigdomsbekjempelse. I løpet av de siste månedene har han vært flere ganger i Bergen enn i enkelte utviklingsland, kan han fortelle.

Mens krigen raste, var Malloch Brown FN-systemets klareste talsmann for at FN ikke kan spille noen rolle som underleverandør — FN må ha en hovedrolle i gjenoppbyggingen av landet.

— Jeg tror det vil bli avklart i løpet av de nærmeste ukene, sier Malloch Brown i et møte med Bergens Tidende.

Han legger ikke skjul på at det har pågått en hektisk tautrekking bak Sikkerhetsrådets lukkede dører, slik at USA og Storbritannia på den ene siden og de andre medlemmene i rådet på den andre, kan legge uoverensstemmelsene bak seg.

— Det synes som om de er i ferd med å lykkes. Et utkast til en resolusjonstekst kan komme allerede i neste uke. Det blir antakelig USA som presenterer dette. Når forslaget kommer på bordet, er vi inne i en mye mer konkret fase, sier Malloch Brown.

Sanksjoner og våpen

— Vil dette bety at sanksjonene mot Irak oppheves?

— Dette er et av de spørsmålene som må avklares. Uansett trenger vi en fornyet resolusjon for olje-for-mat-programmet. Dagens mandat utløper 3. juni. Men det ligger viktige spørsmål og venter her, ikke minst fordi land som Russland mener at det må avklares at det ikke finnes masseødeleggelsesvåpen i Irak etter krigen. Det var jo nettopp fjerningen av disse som var selve argumentet for krigen, sier UNDP-sjefen.

— Betyr dette at FN-inspektørene skal tilbake igjen?

— Dette er jo et av de vanskelige spørsmålene som må avgjøres. Amerikanerne og britene har nå sendt inn sine egne inspeksjonsteam. Uansett, jeg håper at de finner kjemiske eller biologiske våpen, eller spor etter produksjon av slike. Det vil bety mye for å roe situasjonen. Men til nå har de jo ikke funnet noe, så vidt jeg vet.

— Betyr dette at USAs troverdighet står på spill?

— I alle fall i Sikkerhetsrådet inntil det er dokumentert at Irak hadde eller var i stand til å produsere masseødeleggelsesvåpen, sier Malloch Brown.

- Vil lykkes

UNDP-sjefen mener at arbeidet med å skape et nytt demokratisk styrt og stabilt Irak vil lykkes, til tross for at landet ikke har noen demokratiske tradisjoner å bygge på.

— Men det er viktig at vi så snart som mulig får skapt spillereglene for et bredt sammensatt styre, at det ikke bare blir en liten gruppe håndplukkede personer som får en slik oppgave, sier han.

Det er usagt, men det er liten tvil om at Malloch Brown her sikter til den gruppen eksil-irakere som kjemper om USA-regjeringens gunst.

— Det er bare et bredest mulig sammensatt styre som kan sørge for at Irak kvitter seg med fortidens spøkelser, dette er kanskje den viktigste utfordringen om vi skal lykkes. Irak har muligheten fordi landet både har de økonomiske og menneskelige ressursene som skal til.

— Hva med usikkerheten om Saddam Husseins skjebne?

— Jeg tror ikke den vil bli så plagsom. Det går rykter om at han fortsatt befinner seg i Bagdad, men jo lengre tid som går, jo lettere tror jeg det er for irakere flest å innse at fortiden er et tilbakelagt stadium, sier March Malloch Brown.

«ROE NED SITUASJONEN»: UNDP-sjefen March Malloch Brown håper amerikanerne og britene finner kjemiske eller biologiske våpen, eller spor etter produksjon av slike. - Det vil bety mye for å roe situasjonen, sier han til Bergens Tidende.<br/>Foto: ODDLEIV APNESETH