— Rommet vil gi god plass for islamistiske grupper til å ta opp kampen mot den vantro okkupanten og dens lakeier, mener Knut Vikør, daglig leder ved Senter for Midtøsten-studier, Universitetet i Bergen. I går kveld var han en av åtte foredragsholdere under de universitetsansattes møte om Irak-konflikten.

Auditoriet på Dragefjellet var smekkfullt av tilhørere under maratonmøtet der temaene spriket fra krigens retorikk til den humanitære situasjonen i Irak etter en invasjon.

Vikør belyste islams rolle i Irak-konflikten, og Osama bin Ladens forhold til Saddam Husseins regime.

«Vil markere seg»

— Vi kan gjøre regning med at Osama bin Laden vil markere seg i den kommende krigen. Ikke for å berge Saddam, men for å oppildne til kamp for sine egne formål, som er et islamistisk Irak som et skritt på veien mot et islamistisk Midtøsten, mener Vikør.

Han sier islamistiske bevegelser, som palestinske Hamas, oppfatter Saddam Hussein som en helt vanlig sekulær modernist.

— Saddam er ikke noe ideal. Han bruker islam retorisk og går i moskeen akkurat slik andre sekulære presidenter gjør når de kjenner at det brenner under føttene sine, sier Vikør.

Men han understreker at den irakiske lederen ikke er noen sentral fiende for islamistene i Midtøsten fordi han styrer et annet land enn deres eget. - Når Saddam av opportunistiske grunner gjør positive ting, som å gi penger til etterlatte av palestinske martyrer, oppfattes det som helt ok. Det er å gjøre en dårlig ting til en god ting, som maoistene pleide å si, mener Vikør.

Avsky mot Saddam og USA

Men i motsetning til nasjonale islamistiske bevegelser som Hamas og Hizbollah, har al Qaida samme ideologiske avsky overfor Saddam som USA. - Et samarbeid med den irakiske «sosialisten», den sekulære Saddam vil være uhyre demoraliserende for bin Laden og hans folk, mener Vikør.

Han mener det er en overforenkling å fremstille Saddams regime som et sunnisk styre som undertrykker shiamuslimene.

— Saddam har til tider vært rundhåndet med å finansiere shiamuslimske minnesmerker og når det gjelder å gi penger til Sør-Irak, der denne religiøse minoriteten har sitt tyngdepunkt. Men det Saddam ikke tåler, er en selvstendig organisering som kan gi mulighet til opposisjon. Derfor er det også helt sentralt for ham å bryte shiaenes mulige bånd til Iran. Aller helst vil han splitte dem ved å trekke noen av dem inn i sitt system som klienter. Denne strategien har åpenbart vært vellykket, sier Vikør.