• Saddam Hussein lar seg aldri ta levende. Han flyktet fra Bagdad tre dager før invasjonen og er nå i sin egen by Tikrit.

JAN TYSTAD

London

Det sier Haitham Rashid Wihaib som var diktatorens protokollsjef før han flyktet fra Irak for ti år siden.

Wihaib har levd en anonym tilværelse av frykt for å bli drept av Saddam Husseins agenter. Nå når krigen snart er over, tør han stå frem i britisk fjernsyn og la seg avbilde i pressen. Han er en av dem som kjenner Saddam Husseins levemåte og hans luner best..

På spørsmål om hvordan han kan vite at Saddam Hussein foretrekker å bli drept av sine egne fremfor å bli stilt for retten i et vestlig land, svarer Wihaib at han en gang var sammen med Saddam Hussein under krigen mot Iran. De inspiserte fronten på grensen til nabolandet og Saddam Hussein insisterte på at de skulle gå et lite stykke inn i Iran. Til diktatorens store forbauselse oppdaget de en gruppe iranske soldater som hadde kurs mot dem. Han ga da livvakten instruks om å skyte ham, hvis de ble tatt.

— Nå endte episoden bra for oss, vi klarte å komme oss tilbake til Irak uten å bli fanget, sier den tidligere protokollsjefen.

Wihaib er overbevist om at Saddam Hussein kom seg ut av Bagdad og er i hjembyen Tikrit, hvor han har sine slektninger og sine mest lojale tilhengere. Wihaib henviser til «gode kilder» i området.

Den tidligere protokollsjefen sier at Saddam Hussein forlot Bagdad tre døgn før beleiringen tok til. Tv-bildene som er blitt vist av ham i regjeringsmøter og på gaten, er enten gamle opptak, eller de er bilder av en dobbeltgjenger.

Han ble vist de bildene som ble tatt for noen dager siden da Saddam Hussein angivelig gikk ute blant folket i Bagdad.

— Det er ikke ham. Det kan jeg si fordi denne dobbeltgjengeren har en helt annen måte å bevege seg på enn Saddam.

Diktatoren har en rekke «trygge hus» i millionbyen Tikrit og han sover i et nytt hus hver eneste natt. Han føler seg trygg i Tikrit-området fordi det er her hans egen stamme al Bahjr kommer derfra. Han har også der bygd bunkers og tunneler under byen, noe som gir ham mange skjulesteder, mener den tidligere protokollsjefen.

Britisk presse har vært full av spekulasjoner, blant annet er det blitt hevdet at Saddam Hussein har flyktet til Syria og at han vil bli hjulpet til å finne seg et trygt sted. Wihaib tror ikke han er kommet så langt. Han vil forsøke å holde stand mot invasjonsstyrkene i Tikrit-området.