— Saddam kan bli sittende, men han må rette seg fullt ut etter alle påbud fra FNs sikkerhetsråd. Hvis han opptrer i tråd med påleggene fra FN, kan han bli sittende ved makten, fremholder Bush.

Nye toner

Dette er helt andre toner enn de som tidligere er kommet fra Det hvite hus. Men en talsmann for Bush-administrasjonen understreker at presidenten ikke har endret holding, selv om han nå mener Irak kan avvæpnes på fredelig vis.

— Vår erklærte politiske linje er at et regimeskifte i Bagdad vil være det beste fordi ingen tror at det sittende regimet vil endre sin politikk, sa Bush og viste til at hans forgjenger Bill Clinton hadde samme oppfatning.

— Men hvis Saddam Hussein imøtekommer FN på alle punkter, kan han overleve, fordi han da har vist at regimet er innstilt på endring, sa Bush til pressen etter samtaler med NATOs generalsekretær George Robertson.

Diplomatiets sjanse

Samtidig med nye og mer forsonende uttalelser fra Bush, la USA fram et utkast til Irak-resolusjon for de fire andre vetomaktene i FNs sikkerhetsråd - Storbritannia, Frankrike, Rusland og Kina. Men ingen av de ti valgte medlemmene av rådet har fått se dette utkastet.

— Vi har forsøkt diplomatiet tidligere, og vil forsøke en gang til. Jeg tror at den frie verden kan avvæpne Saddam hvis vi står sammen og viser fasthet, sa Bush, men la til at hvis diplomatiet spiller fallitt, så finnes det andre veier å gå.

Har dårlig tid

USA har moderert seg betraktelig i det nye kompromissforslaget som ble presentert mandag, ikke minst fordi det begynner å haste for amerikanerne. Vinteren står for døra og hvis diplomatiet svikter og militær konfrontasjon blir eneste utvei, er januar og februar det ideelle tidspunkt for operasjoner.

(NTB)

NYE TONER: USAs president George W. Bush krever ikke lenger at Saddam Hussein fjernes. Her er Bush i FNs hovedforsamling.
Foto: Reuters