Forbudet, som også omfatter levende dyr, ble innført etter anbefaling fra statsveterinærer.

Landbruksdepartementet kunne ikke bekrefte meldingen umiddelbart, men en talskvinne opplyser at det er ventet en kunngjøring i løpet av kort tid.

NTB