Mange tsjekkere hadde håpet på en formell unnskyldning under Putins besøk i Praha onsdag, men de måtte nøye seg med en antydning om at situasjonen kunne vært håndtert mindre hardhendt.

— Vi bærer ikke noe juridisk ansvar, men det moralske ansvaret er der, sa Putin på en pressekonferanse.

Sovjetiske myndigheter så med stor uro på utviklingen i det dåværende Tsjekkoslovakia i 1968, etter hvert som den tsjekkiske kommunistledelsen innførte stadig flere liberale reformer.

Andre kommuniststater fryktet smitteeffekten fra Praha-våren, og ledelsen i Moskva bestemte seg for å stanse utviklingen med hard hånd. I løpet av en natt ble Tsjekkoslovakia invadert av 4.600 stridsvogner og 165.000 soldater. De strømmet på gjennom Polen, Ungarn og Øst-Tyskland. Om lag 120 personer ble drept. Lederne i Praha ble deretter bortført til Moskva hvor de ble tvunget til å love å gå tilbake på reformene.