• Til å erstatte dagens F-16-fly valgte regjeringen i 2008 det amerikanske F-35 i konkurranse med svenske JAS Gripen. Forhandlingene om endelig pris og antall skal begynne i 2011. Kontrakten skal etter planen undertegnes i 2014, og innfasingen av nye fly skal etter de opprinnelige planene skje i perioden 2016-2020.
  • F-35 Lightning II, tidligere kalt JSF (Joint Strike Fighter), er et multirollefly. Det utvikles av Lockheed Martin i samarbeid med den amerikanske marinen og det amerikanske flyvåpenet, samt åtte samarbeidsland, inkludert Norge.
  • Norge skal etter planen kjøpe inn 52 operative fly og fire opplæringsfly, til en anslått og ikke bekreftet sum på rundt 42 milliarder kroner.