Rumsfeld sitter trygt i ledelsen for forsvarsdepartementet og kan ikke klandres for skandalen som har oppstått rundt mishandlingen av irakiske fanger, mener Bush.

— Rumsfeld leder modig vår nasjon i krigen mot terror, sa Bush om sin forsvarsminister, som møter et stadig sterkere krav om at han må gå av som følge av rapportene om overgrep.

Uttalelsene kom etter at Bush møtte sitt nasjonale sikkerhetsteam og militære ledere mandag kveld norsk tid.

- Sterk minister

— Du gjør en utmerket jobb. Du er en sterk forsvarsminister, og nasjonen vår står i takknemlighetsgjeld, sa presidenten.

Men han gjorde det også klart at han vil ha en full gjennomgang av de «stygge og skammelige» overgrepene. Under besøket i forsvarsdepartementet ble Bush vist en samling fotografier av overgrepene i Irak.

Aktiviteten som er kommet fram i lyset, er en fornærmelse mot det irakiske folk. En av de grunnleggende forskjellene på demokratier og diktaturer er at i frie land konfronterer vi slike overgrep åpent og direkte, sa Bush.

— Noen soldater er allerede blitt tiltalt, og de som er innblandet, skal få svare for sine gjerninger på en åpen og ryddig måte, sa Bush.

Ny høring

Etter utspørringen av Rumsfeld i Kongressen fredag har forsvarskomiteen i Senatet vedtatt å innkalle generalmajor Antonio Taguba tirsdag. Det var Taguba som skrev rapporten om overgrep mot fanger i Abu Ghraib-fengselet.

Komiteen skal senere tirsdag få høre viseforsvarsminister Steven Cambones forklaring på overgrepene. Cambone har det øverste ansvar for den militære etterretningen.