Under en sikkerhetspolitisk konferanse i München sa Ivanov også at det er blitt funnet provisoriske laboratorier i Pankisi-dalen i Georgia.

— Pankisi-dalen er en velkjent base for trening på internasjonal kjemisk terrorisme. Der er det funnet ricinlaboratorier, sa Ivanov.

— Terroristene som nylig er arrestert i Frankrike og Storbritannia er blitt trenet der, la han til.

(NTB)