NIELS JÜRGENSEN

I over to år satt den tidligere visepresident, innenriksminister og borgermester i hovedstaden Bisjkek fengslet. Nå er han sjef for landets sikkerhetsstyrker.

Riktignok er det tvil om hans status. Den 55-årige generalen Felix Kulov er visst heller ikke selv helt klar over sine fullmakter i det sentralasiatiske landet etter de voldsomme omveltningene de siste ukene, som kulminerte med president Askar Akajevs flukt.

Hva er jeg ...?

Sikkerhetssjefen tar imot i lokalene han har fått tildelt i en av regjeringsbygningene i sentrum av Bisjkek. Det er nok bedre forhold enn i fengselscellen, som han ble befridd fra for bare en drøy uke siden. Tidligere har han sittet to år i fengsel anklaget for underslag og maktmisbruk under president Akajevs styre — den gang i enecelle. Utenfor stråler vårsolen, og det er nesten varmt etter den plutselige kulden og snøen som satte en stopper for urolighetene i gatene.

— Jeg er i hvert fall ikke minister, sier Felix Kulov til Bergens Tidende. - Så jeg har egentlig ikke noe å bestemme. Jeg skal bare sørge for landets sikkerhet.

Kanskje har han likevel litt mer han skulle ha sagt enn som så. Og det snakkes om at han har gode sjanser til å bli landets nye president i kamp med den fungerende, Kurmanbek Bakijev, og som etterfølger for Akajev, som for snart to uker siden i all hast forsvant til Russland etter omfattende demonstrasjoner, som startet i den sørlige delen av landet og spredte seg til hovedstaden.

Folkets reaksjon

— Revolusjonen var slett ikke meningen. Eller rettere - det som skjedde rakk ikke å bli en revolusjon, sier Kulov. - Folk ville bare protestere. Vi hadde slett ikke ventet at det hele gikk så raskt, og vi var ikke forberedt på plutselig å måtte overta makten. Begivenhetene utviklet seg for raskt. Alle opposisjonspartier hadde hvert sitt helt forskjellig program, det var ingen koordinering, og ingenting var forberedt. Urolighetene var folkets reaksjon etter mange års misnøye med Akajevs styre. Det var opptøyer som utviklet seg.

Det er for tidlig å snakke om fremtiden. Det viktigste er å opprettholde ro og orden, å få kontroll med situasjonen, å hindre vold og plyndringer. Og det er ro i Bisjkek nå, men vi har dårlig utstyr og nesten ingen våpen.

Bilselger

Hva var det egentlig med de fengselsoppholdene? Jo, formelt gikk en av tiltalepunktene på noe med salg av en tjenestebil da Kulov var innenriksminister.

— Vi skulle selge en bil som var brukt av Bisjkeks nåværende borgermester, og kjøpe en ny, forteller Kulov. - Det var satt en offisiell pris på bilen, forskjellig fra den reelle markedsprisen. Hvis jeg hadde solgt den billig, ville jeg blitt beskyldt for å tilegne meg differansen. Hvis jeg solgte den til offisiell pris, ville jeg ha blitt anklaget for å ta for mye.

I realiteten var formålet med rettssaken å få en politisk konkurrent av veien, det er få i tvil om.

— Men hvorfor kunne president Akajev bli sittende i så mange år?

— Først var folk glade i ham. Han var høyt utdannet og en god taler, han virket liberal, og man trodde han kunne sikre en demokratisk stat. Men de siste tre årene gikk det helt galt. Hans sønn og datter drev sine egne forretninger og fikk økt innflytelse. Til slutt var det konen og barna som kontrollerte og styrte ham for å sikre sine egne interesser. Kanskje var han ikke selv så ille, men han var omgitt av folk som fikk ham til å gjøre feil ting.

Frykter islam

Plutselig lyder det dempete og taktfaste slag fra en tromme nede på gaten, og sikkerhetssjefen skotter litt nervøst mot vinduet. Pressesekretæren skynder seg bort for å kikke ut.

«Buddhister,» sier han med et smil.

— Er det fare for at islamsk fundamentalisme får feste i Kirgisistan?

— Ja, det frykter vi, særlig i den sørlige delen av landet. Vi er redd at de lykkes i å spre sin ideologi, og vi har ikke store sjansen til å demme opp mot det. Jeg har allerede fått henvendelser fra islamske organisasjoner som tilbyr å bygge opp en islamsk stat. Regjeringen kjenner ikke omfanget av den islamske fundamentalismen, og vi var ikke oppmerksomme på problemet. Det var nok å gjøre med å yte motstand mot Akajevs regime.

Den sørvestlige delen av landet, der urolighetene var mest omfattende etter parlamentsvalget 13. mars, har et stort mindretall av etniske usbeker fra nabolandet i vest. Det er også i denne delen av landet, konsentrert rundt den nest største byen Osh, at narkohandelen florerer.

— Vi vet at det er mange narkokonger i sør. Det er et annet problem som er blitt oversett, og vi har ingen erfaring med å bekjempe det, sier Felix Kulov. - Først og fremst må vi nå gjøre en innsats for å kontrollere grensene.

Avhengig av Russland

— Ser Kirgisistan mest mot Vesten eller mot Russland?

— Russland er svært viktig for oss. Det virker nærmere for oss enn både Europa og Kina, og så bor det en million kirgisere i Russland. Bakijev har bedt om økonomisk hjelp og energiforsyninger fra Russland, og det har Moskva lovet. På forhånd går mesteparten av vår eksport og import til og fra Russland. Vårt forhold til Russland må forbli vennskapelig, som det bør være til en nær nabo. Men vi vil også bygge ut forbindelsene til Vesten. Vi kan ikke tillate oss å ha fiender.

Siden begynnelsen av 1990-årene har USA ytt økonomisk støtte til Kirgisistan, i fjor 12 millioner dollar (70 millioner kr.) for å støtte økonomisk og demokratisk utvikling i den tidligere sovjetrepublikken. Det er opprettet en amerikansk militærbase vest for Bisjkek som ledd i kampen mot terrorisme, spesielt med tanke på situasjonen i Afghanistan i sør.

Vil ha ro

Men vil Kulov stille opp i presidentvalget som er fastsatt til 26. juni?

— Jeg kan ikke holde meg borte fra det politiske liv, men det er store problemer mellom nord og sør. Akajev var fra nord, og det er jeg også, mens Bakijev er fra sør. Nå bør det kanskje skiftes, og jeg vil ikke være årsaken til nye uroligheter. Jeg vurderer for tiden hvordan konflikten kan unngås hvis jeg stiller opp.

I deler av befolkningen uttrykkes det større tiltro til Kulov enn til Bakijev.

— Det er kanskje fordi jeg har sittet i fengsel under Akajev, sier han beskjedent.

— Kan det som er skjedd i Kirgisistan spre seg til nabolandene?

— Jeg tror ikke det, selv om det er misnøye i våre naboland. Det er andre forhold, og de må finne andre veier.

— Er det uavvendelig at en sentralasiatisk leder utvikler seg til diktator?

— Det er tradisjon for å beholde makten i én familie, svarer sikkerhetssjefen diplomatisk.

Hvor har du vært?

— Akajev er stadig formelt president. Hvordan unngår regjeringen og parlamentet å bryte forfatningen?

— Presidenten forsvant jo - vi kunne ikke finne ham. Vi kan ikke sitte og vente på at han dukker opp. Vi har et parlament, det må treffe en beslutning om hva som skal skje. Hvis Akajev kommer tilbake, vil vi spørre ham «Hvor har du vært?» - og så vil han få et mistillitsvotum av både parlamentet og folket.

<b>PÅ BARRIKADENE:</b> Felix Kulov kom ut av fengselet og klatret opp på «barrikadene» under «revolusjonen» som aldri skulle vært noen revolusjon ...<p/> FOTO: DAVID MDZINARISHVILI, REUTERS