• Stoltenberg-regjeringen svikter de hiv-positive og aidssyke barna. Passiviteten dømmer disse barna til den sikre død, hevder Leger Uten Grenser.

I dag dør halvparten av barna med aids før de er fylt to år. Daglig dreper sykdommen over 1000 barn. Leger Uten Grenser går til frontalangrep på regjeringen i forbindelse med Verdens aidsdag 1. desember. Organisasjonen mener utviklingsminister Erik Solheim og den rød-grønne regjeringen neglisjerer denne aller mest sårbare gruppen.

— Regjeringens aidspolitikk handler nesten bare om forebygging. Men hva med alle dem som allerede er smittet? Norge velger bevisst ikke å jobbe for utvikling av medisiner og behandling for barn med hiv. Det er oppsiktsvekkende og sjokkerende, sier lege og nestleder Asgeir Johannessen i Leger Uten Grenser.

For døve ører

Han sier organisasjonen har brukt «alle kanaler» for å få utviklingsminister Erik Solheim og hans bistandsbyråkrater til å endre fokus.

— Vi har talt for døve ører, konstaterer han, og fortsetter:

— Legemiddelindustrien bryr seg ikke om dem som mangler kjøpekraft, mens den norske regjeringen neglisjerer de hiv-positive barna, sier Johannessen.

— Hva bør myndighetene gjøre?

— Norge må jobbe aktivt for å utvikle medisiner som er tilpasset barns behov. I vår rike del av verden finnes medikamenter for voksne. Norske myndigheter må kreve av legemiddelindustrien at de starter produksjon av medisiner også i barnedoser. Dessuten trengs det diagnostiske redskaper som kan gjøre at smitte og sykdom oppdages i de små kroppene. Vi har vist at det går an å behandle disse barna, sier nestleder Asgeir Johannessen.

Forventet mer

Leger Uten Grenser behandler rundt 5700 barn i sine prosjekter med de få og utilstrekkelige medisinene som finnes.

  • Medisinene må ofte deles opp for hånd. Det medfører fare for motstandsdyktighet dersom barna får i seg for lite medisin, og en fare for forgiftning dersom dosen blir for stor, sier Johannessen.

Han synes det er et paradoks at regjeringen er så passiv når det gjelder aids-syke og hiv-smittede barn.

— Både Jens Stoltenberg og utviklingsminister Erik Solheim har erklært kamp mot barnedødelighet til fanesaker. Derfor hadde jeg forventet mer av dem i kampen for disse sårbare og glemte barna. Vårt engasjement springer ut av det vi ser i felten, sier Asgeir Johannessen.

Må bli forkjemper

Det koster fire ganger mer å behandle et barn mot aids enn en voksen. - Heller ikke når det gjelder å få ned prisene på medisiner tar norske myndigheter noen grep, mener Johannessen.

Leger Uten Grenser vil at Norge skal bli en forkjemper for aids-medisiner til barn i organisasjoner som UNICEF og Verdens helseorganisasjonen (WHO).

Politisk rådgiver Torbjørn Urfjell i Utenriksdepartementet reagerer sterkt på anklagene om at regjeringens passivitet dømmer hiv-positive barn til den sikre død.

Snakker i overskrifter

  • Leger Uten Grenser beveger seg på overskriftsnivå. Påstanden må stå for deres regning. Organisasjonen kan ikke ha fått med seg at denne regjeringen har vært pådriver for UNITAID. Gjennom denne internasjonale mekanismen vil 100.000 barn få medisin i 2007, sier Urfjell til BT.

Han mener opprettelsen av UNITAID vil gjøre det interessant for legemiddelselskapene å utvikle medisiner til barn som er smittet, fordi det omsider skapes et marked for slike medikamenter.

— Vi bruker 140 millioner kroner på dette programmet neste år. Regjeringen står likevel fast på at forebyggende innsats er helt grunnleggende i bekjempelsen av epidemien, sier Urfjell.

M.LAKSHMAN