-Det er en reell mulighet for at det eskalerer til konflikt. Jeg mener krig er unødvendig, utenkelig hvis man tenker på konsekvensene og likevel er det helt og fullt mulig, sier Maurice Strong, som er FNs utsending til Pyongyang.

Strong understreker at han ikke tror at USA ønsker å angripe Nord-Korea. Han tror heller ikke at Nord-Korea ønsker krig. Men han mener det er en reell risiko for at tilliten mellom partene reduseres så mye at krig kan bryte ut.

Konflikten mellom Nord-Korea og USA tilspisset seg da Pyongyang utviste Det internasjonale atomenergibyrået IAEAs inspektører og gjenoppstartet et atomkraftverk etter at USA i oktober i fjor hevdet at Nord-Korea hadde innrømmet at landet forsøkte å utvikle atomvåpen.

I Nord-Korea frykter man å bli det neste målet på listen når USA har gjort seg ferdig i Irak. Nord-Korea er tema i et møte i FNs sikkerhetsråd 9. april. Strong tror at økonomiske sanksjoner kan bli et tema i drøftelsene. Nord-Korea har sagt at sanksjoner vil være ensbetydende med en krigserklæring.

-Men jeg tror ikke Sikkerhetsrådet kommer til å innføre sanksjonene med det første, sier Strong, som heller ikke forventer at Sikkerhetsrådet kommer fram til noe endelig vedtak i saken 9. april.

(NTB)