Ifølge avisen The Guardian vil den respekterte republikaneren James Baker komme med sin anbefaling mot slutten av november. Baker går inn for at USA uten videre trekker seg ut av Irak og overlater til Syria og Iran å løse flokene.

Baker er ingen hvem som helst i amerikansk politikk. Han var utenriksminister under president George Bush senior og har i lang tid vært en sentral rådgiver for Bush-familien. Nå kommer han med anbefalinger som står i skarp kontrast til president Bushs steile linje om å «bli i Irak til jobben er gjort».

Baker-kommisjonen er oppnevnt av Kongressen med støtte fra Bush. Men lekkasjene fra rapporten kan neppe være søt musikk for Bush, visepresident Dick Cheney eller forsvarsminister Donald Rumsfeld. Anbefalingene er ikke mindre enn sensasjonelle, skriver The Guardian.

Forfeilet strategi

Baker har i flere intervjuer den senere tid understreket at kommisjonen, der både demokrater og republikanere er med, ikke har kommet med et entydig opplegg, men slått fast at den nåværende strategien ikke er liv laga.

– Det vil temmelig sikkert være noe i vår rapport som Bush-administrasjonen misliker, sier Baker, og forslaget om direkte kontakt med Syria og Iran vil neppe bli mottatt med store ovasjoner av Bush og Cheney.

Verken syrerne eller iranerne ønsker kaos i Irak, mener Baker og understreker at det kan være mulig å få disse to landene til å bidra på en positiv måte til en løsning i Irak.

Heller ikke den irakiske presidenten Jalal Talabani har sterke innvendinger mot å engasjere de to nabolandene. Det kan blant annet bidra til å få slutt på terrorismen, sier Talabani til den britiske rikskringkastingen BBC.

Mulige løsninger

Ifølge de første lekkasjene i The New York Sun har Irak-kommisjonen konsultert 150 eksperter – også syrere og iranere – og konklusjonene heller i retning av to mulige utveier for USA.

Den ene løsningen – «Stability First» – går ut på å konsentrere den militære innsats om pasifisering av Bagdad, trekke enkelte opprørsgrupper inn i den politiske prosessen og innlede direkte samtaler med Syria og Iran.

Den andre linjen – «Redeploy and Contain» – tar til orde for å trekke amerikanske styrker ut av Irak, forlegge dem til baser andre steder og fortsette militære operasjoner i Irak derfra i samarbeid med irakiske regjeringsstyrker.

Ingen kan si med sikkerhet hvor mange sivile irakere som er drept. Men bare i år er 350.000 nye irakere blitt flyktninger i eget land, og 2.000 irakere tar seg daglig over grensen til Syria for om mulig å komme i sikkerhet.

Oppsmuldring?

En annen fremtredende republikanere, senator John Warner, har tatt til orde for å fastsette en frist for å trekke amerikanske styrker ut av Irak og opprette en form for «trestatsløsning» mellom kurderne, sunniaraberne og sjiaene.

Kurderne i nord nyter allerede godt av utstrakt selvstyre og i sør holder Iran et våkent øye med utviklingen i de sjiamuslimske områdene. Helt vest i Irak har seks provinser gått inn for et regionalt samarbeid, ledet av en sunniarabisk forsamling.

Hvilken form for samarbeid det skal være mellom de ulike deler av denne konføderasjonen er ikke klart. Det er heller ikke sagt noe om hvorvidt Irak vil bli delt opp i tre uavhengige stater.

Men for Baker-kommisjonen vil det være viktig for USA å komme seg ut nå som tapstallene nærmer seg 3.000 drepte amerikanske soldater og Irak-krigen blir stadig mer upopulær i befolkningen.