Egypts pyramider kan forklares som symbolske trappeoppganger til stjernene, ifølge egyptolog Toby Wilkinson ved Cambridge University. Han argumenterer for at pyramidenes beliggenhet i forhold til polarstjernen, navnene på kulter, og pyramidenes form taler for at byggverkene ble sett på som faraoenes vei til etterlivet blant stjernene.

— Stjernene rundt himmelens nordpol er en god metafor for etterlivet, fordi de aldri står stille men roterer rundt polarstjernen. Stjernene er udødelige og den perfekte destinasjonen for sjelen til den døde kongen, sier Wilkinson.

Når man står i gravkammeret i pyramiden bygget i det tredje dynastiet i Saqqara, ser man at lyssjakten er vendt mot polarstjernen. Det er mulig at egypterne så kammeret som en oppskytningsrampe for kongens sjel, mener Wilkinson.

Pyramidebyggingen i Egypt strakk seg over en periode på flere tusen år. Infrastrukturen som var nødvendig for å bygge dem må ha inkludert kongelig kontroll over økonomien, systematisk skattlegging, erfaring i offentlig arbeid og teknologi, skriver The Guardian.(Origo)