— Når vi leser det som Putin skal ha sagt, så er det urovekkende, sier Støre.

Samtidig skal ikke Putins trusler om å trekke seg fra CFE-avtalen ha vært noe sentralt tema blant de 26 NATO-utenriksministrenes første felles møte torsdag.

— Vi skal diskutere dette direkte med utenriksminister Sergej Lavrov i NATO-Russland-rådet, og da regner vi med å få klarhet i akkurat hva Putin har sagt, sier Støre.

Støtter Putin

Men han får neppe den responsen han ønsker.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov bekrefter nemlig i kveld at Russland ikke lenger føler seg bundet av CFE-avtalen.

— Vi er dypt bekymret, skuffet og beklager dette på det sterkeste, sier NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer.

Det omstridte rakettskjoldet var imidlertid tema for NATO-møtets åpningssesjon, som sprengte tidsrammene torsdag. Støre legger ikke skjul på at det er ulike syn på skjoldet blant utenriksministrene.

— Men det er enighet om at vi skal ha disse diskusjonene internt i NATO, sier Støre og understreker at NATO ikke vil la russerne få sette dagsordenen for disse diskusjonene.

— Dette er et NATO-anliggende som vi skal ha dialog med Russland om, men vi skal ikke la NATOs diskusjoner spore av av den grunn, sier Støre.

Han har lite til overs for at Putin bruker som argument at NATO-landene ikke har ratifisert CFE-avtalen.

— Vi har ikke gjort det fordi Russland ikke har fulgt opp punktet med å ta styrker ut av Georgia, sier Støre, som understreker at han anser CFE-avtalen som svært viktig.

— Jeg mener CFE er et viktig resultat av godt diplomatisk samarbeid tidligere. Det må vi prøve å verne om. Det vil være veldig negativt hvis den avtalen blir rammet, sier Støre.

Danmark blåser av Putin

Hans danske kollege Per Stig Møller har et mer avbalansert syn på uttalelsene.

— Russland skal ikke fortelle oss hvordan vi skal sikre oss mot farer. Det er jo ikke Russland vi sikrer oss mot, og det kan vi jo heller ikke gjøre på den måten. Derfor skal ikke Russland diktere oss og heller ikke splitte oss med slik retorikk, sier Møller.

Den danske regjeringen er varm tilhenger av de amerikanske planene om et rakettskjold og håper russerne gjennom samtaler under NATO-møtet i Oslo vil få et mer nyansert syn på planene.

— Det er jo ikke slik at Putin smeller døren igjen. På tross av de sterke ordene, så legger han opp til at temaet skal snakkes om. Og det er akkurat hva vi skal gjøre her og nå, sier Møller.

SKREMT: Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil ta Putins uttalelser direkte opp med utenriksminister Sergej Lavrov i NATO-Russland-rådet.
Bjelland, Håvard
Solum, Stian Lysberg