Irakisk etterretning hadde flere små hemmelige laboratorier, hevder de to.

— Laboratoriene var skjult i kjellere i hus rundt Bagdad, med grupper av bare tre eller fire mennesker, forteller en irakisk general til Sunday Times.

Generalen hadde selv ansvaret for å skaffe forsyninger til laboratoriene, via et nettverk av stråselskaper i utlandet.

— Men det var bare teori. Formålet var at vi skulle være oppdatert. Dersom FNs sanksjoner ble hevet, eller vi igjen skulle få behov for å produsere kjemiske eller biologiske våpen, skulle vi straks kunne starte opp, forteller generalen.

Ifølge generalen vil verken amerikanerne eller andre derfor finne masseødeleggelsesvåpen i Irak, ganske enkelt fordi de ikke finnes.

— Jeg utfordrer hvem det måtte være i Irak, fra nord til sør, til å finne noe, sier generalen som har snakket med Sunday Times mot løfte om anonymitet.