Amerikanske myndigheter har identifisert 50 menn som skal ha vært delaktige i terrorangrepet. Det er personer med ulike nasjonaliteter, og sporene peker i retning av et internasjonalt nettverk med utspring i muslimske land.

Økende krav

Islam-kjenneren Kari Vogt ved Universitetet i Oslo mener at motivet for den grufulle handlingen trolig er politisk.

— Religiøs fanatisme er ikke tilstrekkelig som forklaring. Det er en klar tendens i den muslimske verden til å angripe den eksisterende økonomiske og politiske verdensorden, der Vesten med USA i spissen dominerer. Det er et økende krav om at kreftene må forenes for å ramme USA, for å skape en ny verdensorden, sier Vogt.

Islam

— Terrorangrepet kan ikke forsvares ut fra islam, og har ikke bred støtte i den islamske verden. Men mange vil oppfatte at man ved å angripe USA vil gjøre det riktige, nemlig å bekjempe uretten i verden, og det fremheves i Koranen, legger Vogt til.

Forsker Arne Strand ved Christian Michelsens institutt i Bergen er enig.

— Islam som religion har ikke noe med en slik aksjon å gjøre. Men det blir en kombinasjon av tro og politikk. Terroristene kan påberope seg å forsvare islam og den islamske verden, sier Strand.

Provosere

Begge sier at i bunnen for et slikt voldsomt terrorangrep kan ligge dyptliggende frustrasjoner i den muslimske verden. Frustrasjoner som bunner i stor økonomisk nød, politisk avmakt, manglende demokrati, store ungdomsgrupper som ikke ser noen framtid. Dessuten USAs håndtering av den palestinske konflikten, amerikanske angrep på Irak, Sudan, Afghanistan, Libya.

— Den ekstreme terroraksjonen kan ha hatt til hensikt å framprovosere et voldsomt svar fra USA, som igjen vil føre til reaksjoner fra den muslimske verden. På den måten vil konflikten mellom den muslimske verden og Vesten bli tilspisset, og islamske land blir kanskje tvunget til å markere seg tydeligere internasjonalt, sier Strand.

Nettverk

Det store mysterium er hvordan et tilsynelatende stort og internasjonalt nettverk kan ha klart å iverksette et så omfattende angrep uten at Vestens etterretning har avdekket det.

Arne Strand sier at muslimske nettverk har oppstått i forbindelse med konflikter som i Afghanistan, Tsjetsjenia og Bosnia.

— Dette har vært møtepunkt for islamister. De er blitt aktiv rekruttert til disse konfliktene. USA sto bak både rekruttering og finansiering av muslimer som ville være med på å kjempe mot Sovjetunionen. Etter at Sovjetunionen trakk seg ut, reiste mange hjem, mens noen ble igjen. Mange av frihetskjemperne gikk senere til kamp mot sine egne lands regimer, som blant annet i Algerie og Saudi-Arabia.

— Det kan være grupper eller nettverk oppstått fra disse miljøene som står bak terrorangrepet. Men det er mange ubesvarte spørsmål. Det ser jo ut til at planlegging og organisering også må ha foregått i USA, sier Strand.