Russisk høyesterett stadfestet tirsdag byrettsdommen på fire års fengsel for Pasko.

— Triste greier. Dette er en sak som mangler legalt fundament. Dommen fra byretten er basert på hemmelige lover. Det er en dom som tilhører Stalin-tiden, sier Tschudi, som har fulgt saken.

Prosessen mot journalisten Pasko ligner saken mot miljøvernforkjemperen Aleksandr Nikitin. Det er sikkerhetstjenestene FSB som har ført saken mot dem to. Begge ble tiltalt etter hemmelige lover. Men utfallet ble vidt forskjellig.

Nikitin-saken

Nikitin ble etter mange års rettsforfølgelse frifunnet i byretten i St. Petersburg 29. desember 1999. Frikjennelsen ble anket til høyesterett der den ble stadfestet i september året etter. Nikitin var tiltalt for spionasje etter å ha gitt den norske miljøstiftelsen Bellona opplysninger om atomforurensning fra Nordflåten.

— Nikitin-saken var en sak der lover og regler faktisk ble fulgt, sier Tschudi.

Pasko, som har jobbet som journalist for den russiske Stillehavsflåten, ble arrestert av FSB i november 1997 og først tiltalt for forræderi for avsløring av at den russiske marinen dumper atomavfall i Japanhavet.

Stillehavsflåtens domstol frifant Pasko for forræderi i juli 1999, men han ble dømt til tre års fengsel for "misbruk av stilling", noe han ikke var tiltalt for. Han ble så satt fri under et generelt amnesti.

Høyesteretts militærkollegium annullerte dommen i november 2000 og sendte saken tilbake til Stillehavsflåtens domstol på nytt. Nå ble han dømt til fire års fengsel for forræderi. Pasko anket dommen til høyesterett med krav om frifinnelse, men tapte.

- Et steg tilbake

Noe av det som felte Pasko var håndskrevne notater som aktoratet hevder at han hadde til hensikt å gi til en japansk journalist. –Disse notatene skal ha blitt funnet under ransaking av leiligheten hans uten at vitner var til stede. Russisk lov krever vitner hvis slike funn skal godkjennes som bevis. Likevel ble de akseptert som bevis, sier Tschudi. Pasko er dessuten dømt på grunnlag av noe han ikke har gjort, men som aktoratet påstår han hadde tenkt å gjøre.

"Rettsavgjørelsen mot Pasko gir Russland en sjanse til å vise verden at det virkelig har skjedd endringer i det russiske rettssystemet" uttalte Tschudi til det franske nyhetsbyrået AFP dagen før avgjørelsen falt. Forhåpningene ble ikke oppfylt.

— Nei, dette er absolutt et steg tilbake, mener Tschudi.

Ny straffelov

Pasko har uttømt sine ankemuligheter i det russiske rettssystemet. Dersom det var aktoratets anke som var blitt avvist, kunne kjennelsen ha blitt anket på nytt, sier Tschudi.

Ironisk nok skal den russiske straffeloven komme i en revidert utgave 1. juli. Det er for sent for Pasko.

Neste instans for Pasko er eventuelt Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men straffen har han snart sonet, der han sitter i et fengsel i Vladivostok.. Han var først fengslet fra 1997 til 1999, så fra juli i fjor. Men en avgjørelse i Strasbourg, både i Paskos og Nikitins tilfelle, kan være prinsipielt viktig, sier Tschudi til NTB.

(NTB)