Annan orienterte om situasjonen i Midtøsten på et åpent møte i Sikkerhetsrådet, før de 15 rådsmedlemmene trakk seg tilbake for å fortsette konsultasjonene bak lukkede dører.

Etter at det lukkede konsultasjonsmøtet var over, ble det klart at den arabiske gruppen er blitt enig om et utkast til uttalelse, som det norske formannskapet fikk overlevert. Det er en kort uttalelse med krav om stans i voldshandlingene og klar referanse til Israels forpliktelser.

Selv om uttalelsen er kortfattet, blir det ingen enkel sak å finne fram til et felles standpunkt. Den arabiske uttalelsen viser til Israels provokasjoner mot palestinerne som en av hovedårsakene til den spente situasjonen.

Arabiske forslag

FN-ambassadør Ole Peter Kolby innkalte straks til møte i Sikkerhetsrådet kl. 18 (lokal tid). Norge har som leder av Sikkerhetsrådet denne måneden arbeidet i en uke for å få til en enstemmig uttalelse om situasjonen i Midtøsten. Etter intens lobbyvirksomhet lå det sent fredag i forrige uke an til en uttalelse, men Syria blokkerte i siste liten.

— Det er tydelig bevegelse i standpunktene, men jeg regner med et langt møte utover kvelden og natta, sier ambassadør Kolby til NTB. Han ser både de siste dagers "innrømmelser" fra Sharon og det tilstundende arabiske toppmøtet i Beirut som noe av forklaringen på at ting begynner å skje.

De arabiske landene har tidligere hatt store problemer med å bli enige seg imellom, men nå skal Sikkerhetsrådet forsøke å enes om en uttalelse. Den norske presidentskapet må finne fram til formuleringer som ytterpunktene USA og Syria kan slutte seg til.

Etter de siste blodige dagene har 180 palestinere og 50 israelere mistet livet, og blodsutgytelsene bare fortsetter. I forrige uke mente også USA at Sharon nå gikk vel langt og rettet den hardeste kritikk mot Israel som Bush-administrasjonen noen gang er kommet med.

Eneste taler

Annan var den eneste som hadde ordet under den åpne del av møtet i Sikkerhetsrådet tirsdag. Men generalsekretæren var meget klar og henvendte seg direkte både til folket og de to lederne.

— Til Sharon og Arafat vil jeg si at dere ennå kan lede folket bort fra katastrofen. Men dere må innse at sikkerhet og en politisk løsning henger sammen, og kan ikke behandles hver for seg, sa en alvorsstemt Annan.

Generalsekretæren benyttet sin orientering til å støtte forslaget til fredsløsning i Midtøsten, som Saudi-Arabias kronprins Abdullah har lagt fram.

Annan oppfordret de arabiske lederne til å benytte toppmøtet i Beirut i slutten av måneden til å arbeide videre for å finne en fredsløsning. Det gjelder å ikke gi opp, var appellen fra Annan.

Innrømmelse?

Statsminister Sharon kom i helgen med en innrømmelse til palestinerne, da han sa seg villig til å la Arafat slippe ut av husarresten i Nablus på Vestbredden. Det betyr i praksis at Arafat kan bevege seg fritt i de palestinske områdene, og han kan også delta på det arabiske toppmøtet i Beirut.

Men tirsdag gikk Israel igjen til full okkupasjon av Nablus, og fem palestinere skal være drept. Ingenting tyder dermed på at Sharon vil innta en mer forsonlig holdning overfor motparten.

Annan oppfordret tirsdag alle medlemmene i Sikkerhetsrådet til å bruke hele sin innflytelse på å få til en fredelig løsning i Midtøsten. Men spørsmålet om å sende observatører til regionen, har rådsmedlemmene ennå ikke luftet.

(NTB)

Kofi Annan.