– Enhver framtidig palestinsk regjering vil forplikte seg til alle de avtalene som PLO og de palestinske selvstyremyndighetene har bundet seg til, sa Abbas.

Den palestinske presidenten viste til brevene som ble utvekslet mellom de to avdøde lederne Yasser Arafat og Yitzhak Rabin i 1993, som inneholdt historiske og gjensidige løfter om anerkjennelse.

– Enhver framtidig regjering vil forplikte seg til å innføre lov og orden, og få slutt på fenomener som militsgrupper, manglende disiplin og kaos, sa Abbas i FNs hovedforsamling.

Siden Hamas vant valget i de palestinske områdene og overtok regjeringsmakten i januar, har omverdenen nektet å ha noe med de palestinske selvstyremyndighetene å gjøre.

Begrunnelsen er at Hamas ikke anerkjenner Israels rett til å eksistere, og heller ikke vil forplikte seg til å legge ned våpnene.

Abbas, som tilhører Fatah-partiet, har de siste ukene forhandlet med Hamas, i et forsøk på å danne en samlingsregjering slik at samarbeidet med omverdenen kan fortsette.

Tidligere i uka ble forhandlingene lagt på is, men Hamas-talsmenn understreket at det var enighet om å danne en slik samlingsregjering.

Palestinernes president Mahmoud Abbas.
scanpix